www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Roząírené  
vyhµadávanie  
Hµada»: 
DomovNa stiahnutieFórumZasla» abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnos»
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naąi partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Pracoviská

Ak chcete zverejni» svoje pracovisko, kontaktné údaje zasielajte na  nefrologia@nefrologia.sk

Zdroj: Informačný spravodaj Dializačnej sekcie SNS z roku 2001.
Poznámka: Vzhµadom na to µe od roku 2001 došlo k transformácií väčšiny zariadení, údaje nemusia by» presné.
V prípade záujmu, radi údaje aktualizujeme.

 

Dialyzačné centrá a nefrologické pracoviská

Banská bystrica

MUDr. Peter Javorský
Dialyzačné centrum FMC- Dialyzačné sluľby s.r.o.,
Rooseveltova nemocnica
Námestie L. Svobodu 1
97517 Banská Bystrica
tel.: 048/4133461 lekári
      048/4412604 sestry
      048/4412605 vrchná sestra
      0905/391948 primár mobil
e-mail: peter.javorsky@fmc-slovensko.sk
HDS Novamed spol. s r.o. 
Bernolákova 10
974 05 Banská Bystrica
tel. 048 4399 220 - dialýza
              147 -sestry
              148- ambulancia
e-mail : dialbb@novamed.sk
MUDr.Marčoková Monika mmarcokova@novamed.sk
MUDr.Katreniaková Zuzana zkatreniakova@novamed.sk
http://www.novamed.sk/
MUDr. Edita Šoltýsová
Dialyzačné centrum
Klinika detí a dorastu
Rooseveltova nemocnica
Nám. gén. Svobodu l
975 17 Banská Bystrica
 
 

Bánovce nad Bebravou

Dialyzačné stredisko
B.Braun Avitum, s.r.o.
Hviezdoslavova 23 /3
957 01 Bánovce nad Bebravou
MUDr. Šišková Janka  - vedúci lekár - nefrológ
Bc. Cibulková Zuzana  - vedúca sestra
Telefóny:
DS sála:     038/ 5300 618
Nefr. amb.: 038/ 7627 036
Fax:              038/ 7627 031
Mobil ved. lekár: 0910 966 788
E-mail:
janka.siskova@bbraun.com - ved. lekár
zuzana.cibulkova@bbraun.com - ved. sestra
 

 

Bardejov

Pemax-Nefro s.r.o.,- Dialyzačné stredisko
MUDr. Mária Vašková
e-mail: vaskova.pemax@stonline.sk
Tel: 0902 240704
ul. Sv.Jakuba 21
08501 Bardejov
 

 

Bojnice

MUDr. Tibor Pasminka
LOGMAN a.s.
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
primár: 046 / 543 99 27, 0905 / 347 455
ambulancia: 046 / 511 23 17
sála: 046 / 543 99 25
fax: 046 / 543 99 25
primarpd@logman.sk
 

Bratislava

Dialyzačné centrum- Logman a.s.
MUDr. Peter Oláh
Dérerova FNsP ak.L.Dérera, Bratislava
t.č.:02/59542301 - chron.odd.
02/59542828 - akútne odd.
02/59544944 - primár
Email: primarba@logman.sk
 
MUDr. Anna Lehotská
Dialyzačné centrum
NsP sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava
tel.: 02/68672002 (primár)
      02/68672357 (dial. sála)
      02/68672957 (vrchná s.)
      02/68672951 (lekári)
      02/68672953 (sestry)
e-mail: lehotska@npba.sk
MUDr. Tuharský
Odd. JIS a hemodialýzy
Detská klinika
Dérerova nemocnica
933 03 Bratislava
tel.: 02/7375081
tel.: 048/4413356 (JIS det. kliniky)
fax DK: 048/4134813
e-mail: picubb@psgnetbb.sk

B-Braun Avitum s.r.o
Primár:
MUDr.Mária Gregorová,PhD
Lekári:
MUDr. Tatiana Kernová,PhD
MUDr. Gabriela Karasová
Hlučinská 3
831 03 Bratislava
tel.: 02/4445 2377
      02/4425 5763
fax: 02/4463 8067
e-mail: maria.gregorova@bbraun.com

Brezno

MUDr. Zuzana Višňovská
Dialyzačné centrum
NsP Brezno
Banisko l
977 01 Brezno
tel.: 048/6302317 (dialýza)
     048/6302217 (nefrol. amb.)
mobil: 0905/430090
e-mail: visnovska@nextra.sk
 

Čadca

Prim. MUDr. Gabriela Kubištelová Dialyzačné centrum
NsP Čadca
Ul. Palárikova
022 01 Čadca
tel.: 041/4604111, kí. 570 (nefr. amb.)
      041/4323660 (dialýza)
 

Dolný Kubín

MUDr. Iveta Bryjová
Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia DOLNÝ KUBÍN
B. Braun Avitum s.r.o.
Ul. Nemocničná 1944/10 – areál NsP Dolný Kubín
026 01 Dolný Kubín
telefóny, e-maily:
0903 263 265 (mobil vedúci lekár)
043/ 5801 242 (dial. sála)
043/ 5801 539 (lek. izba)
043/ 5801 536 (ambulancia)
043/ 5801 300 (fax)
vedúci lekár: iveta.bryjova@bbraun.com
vedúca sestra: katarina.bedrichova@bbraun.com
 

Dunajská Streda

MUDr. Gabriel Rácz
Dialyzačné centrum
NsP
Verkoblahovská cesta 23
929 01 Dunajská Streda
tel: 031/5571250
MUDr. ˇubomíra Kasalová
Interná a nefrologická ambulancia
Poliklinika, Veµkoblahovská cesta 23
929 01 Dunajská Streda
031/5571417
l.kasalova@realmail.sk

Galanta

MUDr. Dagmar Vadrnová
Dialyzačné centrum
EuroCare s.r.o.
NsP
Hodská 373
924 00 Galanta
tel.: 031/7805112
0903/425782 (sluµbukonajúci lekár)
0901/726735 (sluµbukonajúca sestra)
0903/3923198
fax: 031/7804235
eurocare@stonline.sk
 

Hlohovec

FMC dialyzačné sluµby, spol.s r.o.,
MUDr. Ida Obetková
Podzámska 16
92001 Hlohovec
Tel: primár 0905 972 311,
033/7320652
Dialýza 033/7320654
Ambulancia 033/7320653
E-mail: fmc_hc@stonline.sk
 

Humenné

MUDr. Kvetoslava Mikulaninová
Dialyzačné centrum
NsP Humenné
Nemocničná 7
066 01 Humenné
tel: 057/7706871
horne: Partizánska 29
066 01 Humenné
tel.: 057/64386
 

Ilava

MUDr. Edita Bebjaková
Neštátne dialyzačné centrum
Logman, a.s.
Štúrova 3
019 01 Ilava
tel., fax. :         042/4465365
primár mobil:  0905/301 378
e-mail: primaril@logman.sk

 

Komárno

MUDr. Gabriel Kollárik
Dialyzačné centrum
NsP Komárno
Mederčská 39
945 75 Komárno
tel.: 035/7700360, kl. 494, 481
    0905/206604 (mobil)
 

Košice

MEDIALYZ s.r.o. - Dialýza
Hemodialyzačné stredisko,
Masarykova 17, Košice
055 / 622 33 57
email: medialyz@medialyz.eu
http://www.medialyz.eu/
MUDr. Eva Kolesárová
Nefrologická ambulancia
MEDIKOL s.r.o.
Masarykova 17/A, 040 01 Košice
tel.: 055/ 62 54 985
MUDr. Peter Smolko
Nefrologická ambulancia
SMOLKO s.r.o.
Strojárenská 13, 04001 Košice
tel.: 055/ 68 24 135
Doc. MUDr. ˇudmila Podracká, CSc.
Detské dialyzačné stredisko FNsP
Tr. SNP l, 040 01 Košice
tel.: 055/6402873 (dial. sála)
      055/6404132 (prednostka DK)     
      0903/611441 (mobil)
fax: 055/6428935
e-mail: nefrol@kosice.upjs.sk
MUDr. Róbert Roland
Dialyzačné stredisko
I. int. klinika FNsP
Tr. SNP l
040 11 Košice
tel.: 055/6425880 (dial. sála)
0903/627011 (transpl. koordinátor-mobil)
fax: 055/6432661
gombos_v@yahoo.com
e-mail: roland@txcentrumke.sk
MUDr. Peter Mizla
LOGMAN a.s.
Rastislavova 43
041 90 Košice
tel.: 055/6152391 (pracovňa)   
      055/6152395 (dial. stredisko)     
      055/6152399 (dial. stredisko)
      0903/340670 (mobil)
fax: 055/6152409
NEPHRON s.r.o.
Sládkovičová 1
Košice
tel. : 055/633 33 54
       055/632 58 22
mobil: 0918 707 343
 

Keµmarok

Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia DIALCORP s.r.o.
Huncovská 42
060 01 Keµmarok
Lekári: MUDr. Tatiana Baltesová, PhD.
MUDr. Eva Smreková
Vedúca sestra: Mája Bílá
tel./fax: 052/4685149
http://www.dialcorp.sk/
 

Kráµovský Chlmec

MUDr. Oroszová Anikó
GENEA s.r.o.
ul.Nemocničná č.8.
Kráµovský Chlmec
primár tel.: 0918 962 283
MUDr. Krajnyík Irén Eniko
tel.: 0915 963 381
Vrchná sestra  Furiková Mária
tel.: 056 62 81 671
sála/fax: 056 62 81 670
e-mail: genea@euroweb.sk
Nefrologická ambulancia
tel.: 056 63 217 47 kl.367
 

Levice

MUDr.Kristína Galčíková
Nephro s.r.o. LEVICE
ul.Podjavorinskej 11
93401 Levice
t.č.:036/6318170 (HD)
     0911565538 (Lekár)
email: k.galcikova@nephro.sk
 

Liptovský Mikuláš

MUDr. Daniel Devečka
Dialyzačné centrum
NsP
Palúčanská 23
031 23 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5541218 - priamo
044/5563225 - cez automat, ústr. e-mail: liptov@email.com
 

 

Lučenec

LC-REN, s.r.o.
Neštátne dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia
Adresa : Nám Republiky 15 ,98401 Lučenec
MUDr. Emanuel Fízeµ - primár -tf. 047/4311356
tel:       047/4324011 - sála
           047/4311385 - sála
           047/4311343 - ambulancia
mail: lc-ren@stonline.sk
 

Martin

MUDr. Mária Peterková Dialyzačné centrum Martinská FN
036 59 Martin
tel.: 043/4132988
      043/4203811
      043/4203779
MUDr. Soňa Funiaková
Nefro-dialyzačné centrum s.r.o.
Priehradka 18A
036 01 Martin
tel.: 043/4224172
      043/424173
fax: 043/4301582
mobil:0911452217
nefro@stonline.sk

Michalovce

MUDr. Jozef Makohus
LOGMAN a.s.
Duklianska 6
071 01 Michalovce
primár: 056 / 643 25 11, 0905 / 347 452
fax: 056 / 643 25 11
primarmi@logman.sk
 

Myjava

MUDr. Iveta Masárová
GENEA spol. s r.o.
Staromyjavská 59
907 01 MYJAVA
primár: 0905/728191
vrchná sestra: Mária Humeníková
tel: 034/6216099
034/62162721 kl. 149, 270
fax: 034/6216328
NON-STOP sestra: 0905/362849
e-mail: dialyza.myjava@genea.sk
Nefrologická ambulancia - utorok
tel: 034/6212721 kl. 321
 

Námestovo

MUDr. Marian Vojtko
Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia NÁMESTOVO
B. Braun Avitum s.r.o.
Ul. Červeného kríµa 62/13 - Územná poliklinika
029 01 Námestovo
telefóny, e-maily:
0905 526 229 (mobil vedúci lekár)
043/ 5503 301 (dial. sála)
043/ 5503 303 (lek. izba)
043/ 5503 302 (ambulancia)
043/ 5503 305 (fax)
vedúci lekár: marian1.vojtko@bbraun.com
vedúca sestra: blanka.javorekova@bbraun.com
 

Nitra

MUDr. Karol Maríš DIA-NE s.r.o. KoceFova 29
949 01 Nitra
tel: 037/522722
     0905/548939 (Dr. Mariš-mobil)
FMC- dialyzačné sluµby, s.r.o, dialyzačné centrum Nitra, Špitálska 6
Primár: MUDr. Zuzana Straussová, PhD
Zástupca: MUDr. Martin Bezák
vedúca sestra: Beáta Čanigová
tel.: 037/ 6545325- dialyzačná sála
              7729365- lekári
              6545865- vedúca sestra
fax: 037/7729367

Nové Mesto nad Váhom

MUDr. Anna Kršáková
NEFRO-DIAL spol. s r.o.
Dibrovova l
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel./fax: 032/7713460 ved. lek. Dr. Kršáková
mobil: 0905/304783
tel.: 032/7713460
MUDr. Lucia Durdíková:   0905/984051 stan. s. Renáta Stefánková: 032/7713460
 

Nové Zámky

MUDr. Ján Boldizsár Dialyzačné centrum Slovenská 11
940 34 Nové Zámky
tel.: 035/6912712 (dialýza)
      035/6912512 (ved. lekár) mobil:      
      0905/602482
e-mail: boldi@nspnz.sk
 

Partizánske

Dialyzačné stredisko
B.Braun Avitum, s.r.o.
Ul. Nová nemocnica  511
958 14  Partizánske
MUDr. Šišková Janka  - vedúci lekár - nefrológ
Bc. Cibulková Zuzana  - vedúca sestra
Telefóny:
DS sála:     038/74634 24
Nefr. amb.: 038/74634 22
Fax:              038/74634 30
Mobil ved. lekár: 0910 966 788
E-mail:
janka.siskova@bbraun.com - ved. lekár
zuzana.cibulkova@bbraun.com - ved. sestra
 

Pieš»any

MUDr. Beatrix Černohorská
Dialyzačné centrum
NsP Pieš»any
Rekreačná 2
921 01 Pieš»any
tel: 033/7622695
     0905/793928 (mobil primára)
 

Poprad

MUDr. Pavol Krupicer
Dialyzačné centrum Nemocnica s poliklinikou
Banícka 803/28
058 45 Poprad
tel.: 052/7765576
mobil: 0905/905306
e-mail: krupicer@nsppp.sk
e-mail doma: krupicer@sinet.sk
 

Povaµská Bystrica

MUDr. Viera Borišincová
Dialyzačné centrum NORMA 4 s.r.o. Nemocničná 986
017 01 Povaµská Bystrica
tel.: 042/4304472
      042/4304162
tel./fax: 042/4330204
 

Prešov

Dialyzačné centrum LOGMAN a.s
MUDr. Karol Gurský
Hollého l4
080 01 PREŠOV
tel:051/7011273 (oddelenie)
051/7011385 (primár)
e-mail: primarpo@logman.sk
MEDICAL-CARE s.r.o., Nefrologická ambulancia
Sládkovičova 25, 080 01 Prešov
MUDr. Iveta Turlíková
MUDr. Valéria Vojteková
tel.:051/77 210 45
e-mail: mudr.turlikova@mail.t-com.sk
e-mail: mudr.vojtekova@mail.t-com.sk
MEDICAL-CARE s.r.o., Dialyzačné stredisko,
Sládkovičova 25, 080 01 Prešov
MUDr. Iveta Turlíková, primár
tel.: 051/77 203 25
mobil: 0903 117970
e-mail: mudr.turlikova@mail.t-com.sk
fax: 051/77 210 64
 

Púchov

BIODIAL s.r.o.
Pod Lachovcom 1727/55
020 01 Púchov
vedúci lekár : MUDr. Iveta Smatanová
vrchná sestra: dipl.s. Helena Púčeková
Kontakt: 042/4631462,
0905 460830, 0903 271747
 

Rimavská Sobota

MUDr. Mária Hrušková
Dialyzačné centrum NsP
Rimavská Sobota
979 01 Rimavská Sobota
tel.: 047/5612477 - ved. lek.    
      047/5612475 - dial. sála
 

Roµňava

Prím. MUDr. Emília Kardošová
Dialyzačné centrum
NsP sv. Barbory
Špitálska l
048 74 Roµňava
tel.: 058/7771288
058/7771243 - nedeµa fax: 058/7324332
 

Ruµomberok

MUDr. Peter Machynka
Dialyzačné centrum
Ústredná vojenská nemocnica SNP
034 26 Ruµomberok
tel.: 044/4382450
      044/4382451
      044/4382452 v nedeFu JIS:    
      044/4382844
 

Senica

MUDr.Stanislav Vojt - primár
GENEA, s.r.o.
Nefrologické centrum
Kolónia 557
90501 Senica
vrchná sestra: Bc.Krpčiarová Bibiána
č.t.:
034 628 5270 HDS
034 628 5206 amb.
Mobil: 0918 255 668
dialyza.senica@genea.sk
 

Skalica

Dialyzačné centrum Nemocnica s poliklinikou
909 01 Skalica
tel.: 034/6969498
      034/659395
 

Spišská Nová Ves

MUDr. Peter Marchyn
Dialyzačné centrum NsP
Jánskeho l
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4424241, kl. 242
mobil Dr. Marchyn: 0905/430462
privát Dr. Marchyn: 053/4410934
mobil vrchná sestra Jozef Petro: 0905/528636
 

Stará ˇubovňa

MUDr.Karaš Jaroslav -primár
Logman a.s.
Obrancov mieru 3
06401 Stará ˇubovňa
č.t.052/4283601-primár
602-vrhcná sestra
603- dialyz. sála
0905 / 347 453
primarsl@logman.sk
mailto::karas.jaroslav@stonline.sk
 

Svidník

MUDr. Alla Fülöpová
Dialyzačné centrum MEDDIAL s.r.o NsP
Sovietskych hrdinov 2
089 01 Svidník
tel./fax: 054/7522946
 

Šahy

MUDr. Milota Paššová
NEPHRO s.r.o.
936 01 Šahy tel.:
036/7411445
036/7411125, kl. 166,167
mobil: 0903/301731
 

Topoµčany

B Braun Avitum, s.r.o.
Hemodialyzačné stredisko
Krušovská 4677
95501 Topoµčany
MUDr.Dagmar Radimáková
vedúci lekár
tel:   + 421385323230
fax:  + 42138 5320447
mob: +421903424012
e-mail: dagmar.radimakova@bbraun.com
web: http://www.bbraun-avitum.sk/
 

Trebišov

MUDr. Róbert Mantič
Dialyzačné centrum Logman a.s.
SNP 1079/76
075 01 Trebišov
primár: 056/6727027, 0918 707 339
sála: 056/6660890
Fax: 056/672 7027
e-mail: primartv@logman.sk
web: http://www.logman.sk/
 

Trenčín

Logman a.s.
Primár: Dr. Jankechová Irena
Vrchná sestra : Marčeková Zdenka
Telefon +421326528872-dialyzačný sál
Fax +42132652615
Tel ambul . +421 32656514- nefrolog. ambul
Telefon +421326566564 sestry
Dr. Jankechová Irena
E-mail primartn@logman.sk
Mobil 089885313
Ševčík ˇuboš
E - mail sevcik10@stonline.sk
Mobil 0904 457 004
Marčeková Zdena
E mail vrchnatn@logman.sk
Mobil 0907 798 558
 

Trnava

MUDr. Danka Tollarovičová
Dialyzačné centrum NsP
917 00 Trnava
tel: 033/5536001-010
 

Trstená

MUDr. Marian Vojtko
MUDr. Hubová Janka
Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia TRSTENÁ
B. Braun Avitum s.r.o.
Ul. Mieru 549/16 – areál NsP Trstená
028 01 Trstená
telefóny, e-maily:
0905 401 304 (mobil vedúci lekár)
043/ 5307 399 (dial. sála)
043/ 532 4477 (dial. sála)
043/ 532 4479 (fax)
vedúci lekár: marian1.vojtko@bbraun.com
vedúca sestra: martina.jackulikova@bbraun.com
 

Vranov nad Topµou

MUDr. Juraj Klimčík Dialyzačné centrum FÉNIX s.r.o. Hlovíkova 187/1 093 01 Vranov nad TopPou
tel.: 057/4422741-5, linka 340
      057/4462061
mobil: 0903/610542
fax:       057/4422459
e-mail: fenixl@stonline.sk
 

Zvolen

Ivan Porubec, MD- Primár- nefrológ
B.Braun Avitum Zvolen s.r.o.
Kuzmányho nábr.28
96001 Zvolen, SK
tel. +421903540423
fax. +421455323790
mobil: +421903540423
e-mail: ivan.porubec@bbraun.com
 

®iar nad Hronom

NovaMed s.r.o.
Vedúci lekár: MUDr. Eva Bullová
Sladkovičova 11
Tel. 045/6722563
     045/6709908
     mobil:0903 220 697
fax:045/67225603
email:dialzh@novamed.sk

®ilina

LOGMAN a.s.
MUDr. Eva Štubňová
V. Spanyola 43
012 07 ®ilina
primár: 041 / 511 06 18, 0905 / 347 454
sála: 041 / 511 06 19
ambulancia: 041 / 511 06 90
fax: 041 / 763 47 36
MUDr. Dušan Michalko
Dialyzačné centrum NORMA 4
Dolný Val 70
010 01 ®ilina 2
tel.: 041/5625202
      041/5625668
fax mobil: 0905/463470

 

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd