www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Slovenská nefrologická spolo?nos?

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

32. kongres Slovenskej nefrologickej spolo?nosti - Program kongresu
Slovenská nefrologická spolo?nos? V d?och 19. - 21. septembra 2007 sa bude kona? Sympózium Slovenskej nefrologickej spolo?nosti v Starej ?ubovni. Aktuálne uvádzame kompletný program kongresu.
Sobota, 08.09. 2007
(Zobraziť celý článok | 325 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2901 čitateľov)

Výsledky volieb do výboru Slovenskej nefrologickej spolo?nosti na funk?né obdobie 2007-2010
Slovenská nefrologická spolo?nos?
Na zasadnutí výboru d?a 12.6.2007 bola zvolená za predsedu SNS Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc., za podpredsedu Prof. MUDr. ?udmila Podracká, CSc. a za vedeckého sekretára MUDr. Pavol Dlhopol?ek, CSc.
Sobota, 25.08. 2007
(Zobraziť celý článok | 497 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2636 čitateľov)

32. kongres Slovenskej nefrologickej spolo?nosti - 1. informácia
Slovenská nefrologická spolo?nos?
Prvá informácia - v d?och 19. - 21. septembra 2007 sa bude kona? Sympózium Slovenskej nefrologickej spolo?nosti v Starej ?ubovni.
Pondelok, 09.07. 2007
(Zobraziť celý článok | 319 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2757 čitateľov)

Nefrologické sympózium Slovenskej nefrologickej spolo?nosti 2007
Slovenská nefrologická spolo?nos?

Prvá informácia - v d?och 19. - 21. septembra 2007 sa bude kona? Sympózium Slovenskej nefrologickej spolo?nosti v Starej ?ubovni.

Štvrtok, 14.06. 2007
(Zobraziť celý článok | 492 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2826 čitateľov)

Návrh odborného usmernenia na lie?bu porúch minerálového a kostného metabolizmu
Slovenská nefrologická spolo?nos? Návrh metodického listu k pripomienkovaniu.
Pondelok, 13.11. 2006
(Zobraziť celý článok | 477 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3962 čitateľov)

 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd