www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 24, 2018 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie
· Zasla? abstrakt
· Zasla? pripomienku

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Diéty

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Nízkoproteinová diéta, alebo jednoducho re?trikcia soli?
Diéty

Diétne faktory, ako je príjem soli a proteínov mô?u zohra? dôle?itú úlohu pri progresii choroby obli?iek.

Pondelok, 12.02. 2007
(Zobraziť celý článok | 1082 bajtov | Hodnotenie: 3.16)
(8032 čitateľov)

Obsah vitamínu K v potravinách
Diéty V ?lánku sa nachádza preh?ad obsahu vitamínu K v 100g najfrekventovanej?ích potravinách.
Pondelok, 31.07. 2006
(Zobraziť celý článok | 4652 bajtov | Hodnotenie: 4.6)
(35892 čitateľov)

Príjem rastlinných proteínov mô?e ma? inverzný vz?ah ku tlaku krvi
Diéty Príjem rastlinného proteinu je inverzne asociovaný s hypertenziou, zatia? ?o pod?a výsledkov cross – epidemiologickej ?túdie, referovaného 9. januára 2006 vo vydaní Archives of Internal Medicine, s príjmom ?ivo?í?neho proteinu neexistuje asociácia.
Streda, 12.04. 2006
(Zobraziť celý článok | 3549 bajtov | Hodnotenie: 4.6)
(4162 čitateľov)

Obsah fosforu v potravinách
Diéty V ?lánku sa nachádza preh?ad obsahu fosforu v 100g najfrekventovanej?ích potravinách.
Štvrtok, 27.10. 2005
(Zobraziť celý článok | 18024 bajtov | Hodnotenie: 4.12)
(11597 čitateľov)

Obsah vápnika v potravinách
Diéty V ?lánku sa nachádza preh?ad obsahu vápnika v najfrekventovanej?ích potravinách. 
Nedeľa, 09.10. 2005
(Zobraziť celý článok | 17410 bajtov | Hodnotenie: 4.35)
(36526 čitateľov)

Obsah bielkovín, draslíka a vápnika v 100g potraviny
Diéty V ?lánku sa nachádza preh?ad obsahu bielkovín, draslíka a vápnika v 100g najfrekventovanej?ích potravinách. 
Nedeľa, 09.10. 2005
(Zobraziť celý článok | 10984 bajtov | Hodnotenie: 4.14)
(43622 čitateľov)

Bezpurínová diéta
Diéty

je diéta pri dne a hyperurikemickom  syndróme. Ide o ochorenia látkovej premeny,  prejavujúce sa zvý?ením hladiny kyseliny mo?ovej v krvi, zápalom k?bov,  obli?iek a postihnutím iných orgánov. Dlhodobé  prejedanie sa potravinami s vysokým obsahom purínov vedie k  vzniku dnavého záchvatu a ?al?ím komplikáciam.

Nedeľa, 09.10. 2005
(Zobraziť celý článok | 1571 bajtov | Hodnotenie: 4.21)
(64975 čitateľov)

 Inzercia

MEDIALYZ s.r.o., hľadá do trvalého pracovného pomeru zdravotnú sestru/dipl. zdravotnú sestru/ na pozíciu dialyzačná sestra pri lôžku v neštátnom dialyzačnom stacionári a nefrologickej ambulancii na Masarykovej 17 v Košiciach.
Svoje žiadosti a životopisy prosím posielajte na emailovú adresui: jakubcin@medialyz.eu.Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.15 sekúnd