www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vitajte na slovenskej stránke www.nefrológia.sk!

Nefrológia a hypertenziológia - aktuality zo slovenských a zahraničných zdrojov,
určené pre odbornú medicínsku verejnosť, na webe po prvýkrát v slovenskom jazyku. Našu stránku odporúča Kancelária WHO v SR a je registrovaná ako periodikum medzinárodného systému ISSN 1336-7498.

Na stránke nájdete aj informácie Slovenskej nefrologickej spoločnosti.
Zriaďujeme rubriku Pracoviská, kde môžete zverejniť kontaktné údaje vášho pracoviska, ktoré zasielajte na adresu nefrologia@nefrologia.sk.
Na aktuálnu tému

42. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti - 2020

V dňoch 21. - 23. októbra 2020 sa uskutoční 42. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou v Žiline v hoteli Holiday Innl.
Zobraziť celý článokBleskovky

Bleskovky | Archív bleskoviek |
.: 24. 09. 2009 - Nefrokongres Nitra - 2009 viac...
.: 23. 05. 2009 - Vo?né pracovné miesto : H?adáme lekára.. viac...
.: 21. 01. 2009 - Hypertenziologický kongres 2009 viac...
.: 19. 01. 2008 - Hypertenziologický kongres - Arteriova hypertenzia - 2008 - ?ilina viac...
.: 08. 05. 2007 - XXIV. Konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi 2007 viac...
.: 08. 05. 2006 - XIII. Konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi 2006 viac...
.: 26. 02. 2006 - 1.-3.6. 2006 XVI. Diabetologické dni v Bratislave. viac...
Nové súbory | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.1.2016 | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.9.2015 | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.8.2015 |

7th International DIP Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome, and Pregnancy - Florence - 2013
Kongresy V d?och 14. - 16. marec 2013 sa uskuto?ní 7th International DIP Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome, and Pregnancy s medzinárodnou ú?as?ou vo Florencii (Taliansko).
Streda, 10.10. 2012
(Zobraziť celý článok | 291 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2091 čitateľov)

Nefrologické sympózium - Program - Martin - 2012
Kongresy V d?och 24. - 26. októbra 2012 sa uskuto?ní Nefrologické sympózium Slovenskej nefrologickej spolo?nosti s medzinárodnou ú?as?ou v Martine.
Piatok, 05.10. 2012
(Zobraziť celý článok | 261 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2425 čitateľov)

XXI. Celoslovenský kongres sekcie sestier pracujúcich v nefrológii - Podbanske - 2012
Kongresy V d?och 8. - 10. októbra 2012 sa uskuto?ní XXI. Celoslovenský kongres sekcie sestier pracujúcich v nefrológii v Hoteli Permon - Podbanské.
Utorok, 21.08. 2012
(Zobraziť celý článok | 276 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2499 čitateľov)

I. ?esko - Slovenské nefrologické fórum - Mikulov - 2012
Kongresy V d?och 12. - 13. októbra 2012 sa uskuto?ní I. ?esko - Slovenské nefrologické fórum v Hoteli Galant, Mikulov (?eská republika). 
Štvrtok, 09.08. 2012
(Zobraziť celý článok | 211 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2366 čitateľov)

Bone and the Kidney - Koda? - 2012
Kongresy V d?och 20. - 23. septembra 2012 sa uskuto?ní medzinárodný kongres Bone and the Kidney 2012 organizovaný ISN s medzinárodnou ú?as?ou v Kodani (Dánsko).
Pondelok, 11.06. 2012
(Zobraziť celý článok | 237 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2095 čitateľov)

World Congress of Nephrology - Hong Kong - 2013
Kongresy V d?och 31. mája a? 4. júna 2013 sa uskuto?ní Svetový nefrologický kongres ISN 2013 s medzinárodnou ú?as?ou v Hong Kongu.
Pondelok, 11.06. 2012
(Zobraziť celý článok | 199 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2885 čitateľov)

Nefrologické sympózium - Martin - 2012
Kongresy V d?och 24. - 26. októbra 2012 sa uskuto?ní Nefrologické sympózium Slovenskej nefrologickej spolo?nosti s medzinárodnou ú?as?ou v Martine.
Streda, 09.05. 2012
(Zobraziť celý článok | 331 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3394 čitateľov)

XXIX. konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi - 2012 - ?eský Krumlov
Kongresy V d?och 4. - 6. októbra 2012 sa uskuto?ní XXIX. konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi s medzinárodnou ú?as?ou v ?eskom Krumlove.
Utorok, 03.04. 2012
(Zobraziť celý článok | 251 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2540 čitateľov)

ERA-EDTA Congress 2012 - Paris
Kongresy V d?och 24. - 27. mája 2012 sa uskuto?ní ERA-EDTA Congress 2012 s medzinárodnou ú?as?ou v Parí?i (Francúzsko).
Utorok, 13.03. 2012
(Zobraziť celý článok | 198 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2330 čitateľov)

XXII. Diabetologické dni - 2012 - Ko?ice
Kongresy V d?och 30. mája - 1 . júna 2012 sa uskuto?nia XXII. Diabetologické dni 2012 s medzinárodnou ú?as?ou v Ko?iciach v posluchár?ach LF UPJ?.
Streda, 08.02. 2012
(Zobraziť celý článok | 141 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2314 čitateľov)

34. kongres ?eské nefrologické spole?nosti - Brno - 2012
Kongresy V d?och 14. - 16. júna 2012 sa uskuto?ní 34. kongres ?eské nefrologické spole?nosti s medzinárodnou ú?as?ou v Brne.
Sobota, 28.01. 2012
(Zobraziť celý článok | 210 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2519 čitateľov)

Heart & Brain Conference Meeting 2012 - Paris
Kongresy V d?och 1. - 3. marca 2012 sa uskuto?ní Heart & Brain Conference Meeting 2012 s medzinárodnou ú?as?ou v Parí?i (Francúzsko).
Štvrtok, 26.01. 2012
(Zobraziť celý článok | 222 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2175 čitateľov)

Antihypertenzíva sú ú?innej?ie ke? sú po?ité ve?er
Lie?ebné stratégie

Pod?a aktuálnej ?túdie Hermida a kolegov, po?itie antihypertenzív pred spaním, ne? ráno, bolo preukázané, ?e je spájané so zvý?eným poklesom (k ponornému modelu) krvného tlaku (KT) vo ve?erných hodinách; s lep?ou kontrolou krvného tlaku a so zní?eným vylu?ovaním proteínov mo?om. No?ná hypertenzia je ?astej?ia u pacientov s chronickým ochorením obli?iek (CKD), ktorí mô?u takto pocíti? vä??í ú?inok ?asu po?itia liekov na hypertenziu.

Nedeľa, 11.12. 2011
(Zobraziť celý článok | 8049 bajtov | Hodnotenie: 5)
(4052 čitateľov)

XXVII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti - ?ilina - 2012
Kongresy V d?och 24. - 27. mája 2012 sa uskuto?ní 27. kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti s medzinárodnou ú?as?ou v Hotely Holiday Inn - ?ilina.
Pondelok, 14.11. 2011
(Zobraziť celý článok | 263 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2381 čitateľov)

ESC Annual Scientific Meeting 2013 - Miláno
Kongresy V d?och 14. - 18. júna 2013 sa uskuto?ní ESC Annual Scientific Meeting 2013 s medzinárodnou ú?as?ou v Miláne (Taliansko).
Nedeľa, 09.10. 2011
(Zobraziť celý článok | 239 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2573 čitateľov)

678 článkov (46 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.19 sekúnd