www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vitajte na slovenskej stránke www.nefrológia.sk!

Nefrológia a hypertenziológia - aktuality zo slovenských a zahraničných zdrojov,
určené pre odbornú medicínsku verejnosť, na webe po prvýkrát v slovenskom jazyku. Našu stránku odporúča Kancelária WHO v SR a je registrovaná ako periodikum medzinárodného systému ISSN 1336-7498.

Na stránke nájdete aj informácie Slovenskej nefrologickej spoločnosti.
Zriaďujeme rubriku Pracoviská, kde môžete zverejniť kontaktné údaje vášho pracoviska, ktoré zasielajte na adresu nefrologia@nefrologia.sk.
Na aktuálnu tému

42. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti - 2020

V dňoch 21. - 23. októbra 2020 sa uskutoční 42. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou v Žiline v hoteli Holiday Innl.
Zobraziť celý článokBleskovky

Bleskovky | Archív bleskoviek |
.: 24. 09. 2009 - Nefrokongres Nitra - 2009 viac...
.: 23. 05. 2009 - Vo?né pracovné miesto : H?adáme lekára.. viac...
.: 21. 01. 2009 - Hypertenziologický kongres 2009 viac...
.: 19. 01. 2008 - Hypertenziologický kongres - Arteriova hypertenzia - 2008 - ?ilina viac...
.: 08. 05. 2007 - XXIV. Konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi 2007 viac...
.: 08. 05. 2006 - XIII. Konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi 2006 viac...
.: 26. 02. 2006 - 1.-3.6. 2006 XVI. Diabetologické dni v Bratislave. viac...
Nové súbory | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.1.2016 | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.9.2015 | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.8.2015 |

ESC Annual Scientific Meeting 2012 - Londýn
Kongresy V d?och 26. - 30. apríla 2012 sa uskuto?ní ESC Annual Scientific Meeting 2012 s medzinárodnou ú?as?ou v Londýne (Anglicko).
Sobota, 08.10. 2011
(Zobraziť celý článok | 138 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1908 čitateľov)

Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.10.2011
Zdravotnícke reformy Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. septembra 2011 ?. OPL0311-S09056-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam lie?iv a liekov plne uhrádzaných alebo ?iasto?ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia k 1.10.2011.
Piatok, 30.09. 2011
(Zobraziť celý článok | 339 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2526 čitateľov)

?asopis - Orgánové transplantácie - August 2011
Transplantácia obli?iek Ponúkame vám nahliadnu? do multidisciplinárneho ?asopisu pre transplanta?nú problematiku - Orgánové transplantácie z augusta 2011.
Utorok, 20.09. 2011
(Zobraziť celý článok | 267 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2959 čitateľov)

Odborné usmernenie MZ SR na lie?bu porúch minerálového a kostného metabolizmu u pacientov s chronickým ochorením obli?iek.
Zdravotnícke reformy

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva odborné usmernenie na lie?bu porúch minerálového a kostného metabolizmu u pacientov s chronickým ochorením obli?iek vo forme vestníka.

Utorok, 02.08. 2011
(Zobraziť celý článok | 318 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3536 čitateľov)

34. kongres Slovenskej nefrologickej spolo?nosti - Vysoké Tatry - 2011
Kongresy V d?och 19. - 21. októbra 2011 sa uskuto?ní 34. kongres Slovenskej nefrologickej spolo?nosti s medzinárodnou ú?as?ou vo Vysokých Tatrách - Hornom Smokovci.
Utorok, 05.07. 2011
(Zobraziť celý článok | 261 bajtov | Hodnotenie: 4)
(2620 čitateľov)

43rd Course on Advances in Nephrology, Dialysis and Transplantation - Miláno - 2011
Kongresy V d?och 8. - 11. decembra 2011 sa uskuto?ní 43rd Course on Advances in Nephrology, Dialysis and Transplantation v talianskom Miláne.
Pondelok, 27.06. 2011
(Zobraziť celý článok | 262 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1975 čitateľov)

Symposium Pod?brady - 2011
Kongresy V d?och 22. - 23. september 2011 sa uskuto?ní sympózium v ?eských Podebradoch s medzinárodnou ú?as?ou pod zá?titou ?eskej nefrologickej spolo?nosti.
Pondelok, 27.06. 2011
(Zobraziť celý článok | 312 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2003 čitateľov)

XXI. Diabetologické dni - Pre?ov - 2011
Kongresy V d?och 15. - 17. júna 2011 sa uskuto?ní XXI. Diabetologické dni a XXXIX. Reimanove dni s medzinárodnou ú?as?ou v Pre?ove.
Sobota, 04.06. 2011
(Zobraziť celý článok | 238 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3076 čitateľov)

Výro?ní konference ?SH - Mikulov - 2011
Kongresy V d?och 13. - 15. októbra 2011 sa uskuto?ní Výro?ní konference ?SH v Mikulove.
Pondelok, 30.05. 2011
(Zobraziť celý článok | 191 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2135 čitateľov)

Prehodnotenie Európskych odporú?aní mana?mentu hypertenzie: Dokument Pracovnej skupiny Európskej hypertenziologickej spolo?nosti
Lie?ebné stratégie
V priebehu dvoch rokov od publikovania (v roku 2007) Odporú?aní o mana?mente artrériovej hypertenzie Európskej hypertenziologickej spolo?nosti (ESH) a Európskej kardiologickej spolo?nosti (ESC), výskum a vývoj v oblasti hypertenzie aktívne napredoval. Publikované boli výsledky nových dôle?itých klinických ?túdií (vrátane nieko?kých ve?kých randomizovaných ?túdií s antihypertenzívnou lie?bou).
Pondelok, 30.05. 2011
(Zobraziť celý článok | 1487 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4734 čitateľov)

XXI. European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention - Milano - 2011
Kongresy V d?och 17. - 20. júna 2011 sa uskuto?ní XXI. European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention pod zá?titou ESH v talianskom Miláne.
Pondelok, 30.05. 2011
(Zobraziť celý článok | 220 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1983 čitateľov)

VI. Stredoeurópsky hypertenziologický kongres - Bratislava - 2011
Kongresy V d?och 22. - 25. októbra 2011 sa uskuto?ní Stredoeurópsky hypertenziologický kongres v Bratislave pod zá?titou Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti a Európskej hypertenziologickej spolo?nosti.
Pondelok, 30.05. 2011
(Zobraziť celý článok | 333 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2731 čitateľov)

Endotelín, hypertenzia a chronická choroba obli?iek: nové poh?ady
Hypertenzia a obli?ky

Endotelín je dôle?itý vo vývoji kardiorenálnych chorôb. Tento preh?ad diskutuje sú?asný vývoj pri chápaní úlohy endotelínu v etiopatogenéze hypertenzie a chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease).

Utorok, 19.04. 2011
(Zobraziť celý článok | 1545 bajtov | Hodnotenie: 5)
(4518 čitateľov)

Inzulínový rezistencia a glukózová homeostáza u peritoneálnej dialýzy.
Hemodialýza a CAPD

Kardiovaskulárna choroba CVD (CVD = cardiovascular disease) je hlavnou prí?inou smrti u pacientov lie?ených peritoneálnou dialýzou PD (PD = peritoneal dialysis), situácia ktorá sa mô?e vysvetli? pomocou kombinácie tradi?ného a netradi?ného rizikového faktora v CVD u týchto pacientov.

Pondelok, 18.04. 2011
(Zobraziť celý článok | 1868 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3158 čitateľov)

XXVII. konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi - Mariánske Lázne - 2010
Kongresy V d?och 7. - 9. októbra 2010 sa uskuto?ní XXVII. konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi v Mariánských Lázní.
Nedeľa, 19.09. 2010
(Zobraziť celý článok | 271 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1762 čitateľov)

678 článkov (46 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 3 | 4 | 5 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.19 sekúnd