www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 18, 2018 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie
· Zasla? abstrakt
· Zasla? pripomienku

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vitajte na slovenskej stránke www.nefrológia.sk!

Nefrológia a hypertenziológia - aktuality zo slovenských a zahraničných zdrojov,
určené pre odbornú medicínsku verejnosť, na webe po prvýkrát v slovenskom jazyku. Našu stránku odporúča Kancelária WHO v SR a je registrovaná ako periodikum medzinárodného systému ISSN 1336-7498.

Na stránke nájdete aj informácie Slovenskej nefrologickej spoločnosti.
Zriaďujeme rubriku Pracoviská, kde môžete zverejniť kontaktné údaje vášho pracoviska, ktoré zasielajte na adresu nefrologia@nefrologia.sk.NOVÁ KATEGORIZÁCIA liekov platná od 1.1.2016 na stiahnutie >>>>TU<<<<


Na aktuálnu tému

37. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti - 2015

V dŇoch 7. - 9. októbra 2015 sa uskutoční 37. kongres Slovenskej nefrologickej spolo?nosti s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici.
Zobraziť celý článok


XXXII. konference české společnosti pro hypertenzi - Mikulov - 2015

V d?och 1. - 3. októbra sa uskutoční XXXII. konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi XXIV. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ?KS a XX. konference pracovní skupiny Srde?ní selhání ČKS v Mikulove.
Zobrazi? celý článok


Odporúčania ERBP pre diagnostiku a liečbu hyponatriémie 2014

Usmernenie pre diagnostiku a liečbu hyponatriémie v klinickej praxi (slovenský preklad PhDr. Viera Pon?uchová).
Zobrazi? celý článok


Odporučania o manažmente artériovej hypertenzie Európskej hypertenziologickej spolo?nosti EHS, Európskej kardiologickej spolo?nosti EKS. 15. - 19. jún 2007 Miláno, Taliansko

Každoročné európske stretnutie (meeting) o hypertenzii, tohto roku už sedemnáste, sa konalo tak, ako doteraz, prevažne v Miláne, v zakladajúcom meste podujatia. Očakávalo sa so zvýšeným záujmom, preto?e v rámci jeho bohatého, pestrého a hodnotného programu, ktorý bude iste predmetom informácie na stránkach ná?ho ?asopisu, sa po prvý­krát ú?astníci stretnutia oboznámili s novými Odporú?aniami o mana?mente artériovej hypertenzie (AH) Európskej hypertenziologickej spolo?nosti (EHS) a Európskej kardiologickej spolo?nosti (EKS) (?alej len Odporú?ania). Odporú?ania vypracovali pod vedením Giusseppe Manciu (Taliansko) a Guy De Backera (Belgicko) poprední odborníci EHS.
Zobrazi? celý ?lánok


Prehodnotenie Európskych odporú?aní mana?mentu hypertenzie: Dokument Pracovnej skupiny Európskej hypertenziologickej spolo?nosti

V priebehu dvoch rokov od publikovania (v roku 2007) Odporú?aní o mana?mente artrériovej hypertenzie Európskej hypertenziologickej spolo?nosti (ESH) a Európskej kardiologickej spolo?nosti (ESC), výskum a vývoj v oblasti hypertenzie aktívne napredoval. Publikované boli výsledky nových dôle?itých klinických ?túdií (vrátane nieko?kých ve?kých randomizovaných ?túdií s antihypertenzívnou lie?bou).
Zobraziť celý článok


Bleskovky

Bleskovky | Archív bleskoviek |
.: 24. 09. 2009 - Nefrokongres Nitra - 2009 viac...
.: 23. 05. 2009 - Vo?né pracovné miesto : H?adáme lekára.. viac...
.: 21. 01. 2009 - Hypertenziologický kongres 2009 viac...
.: 19. 01. 2008 - Hypertenziologický kongres - Arteriova hypertenzia - 2008 - ?ilina viac...
.: 08. 05. 2007 - XXIV. Konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi 2007 viac...
.: 08. 05. 2006 - XIII. Konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi 2006 viac...
.: 26. 02. 2006 - 1.-3.6. 2006 XVI. Diabetologické dni v Bratislave. viac...
Nové súbory | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.1.2016 | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.9.2015 | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.8.2015 |

XXVIII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti
Kongresy V d?och 11. - 13. apríla 2013 sa uskuto?ní Kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti spolo?nosti s medzinárodnou ú?as?ou na Táloch.
Utorok, 16.10. 2012
(Zobraziť celý článok | 261 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1180 čitateľov)

7th International DIP Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome, and Pregnancy - Florence - 2013
Kongresy V d?och 14. - 16. marec 2013 sa uskuto?ní 7th International DIP Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome, and Pregnancy s medzinárodnou ú?as?ou vo Florencii (Taliansko).
Streda, 10.10. 2012
(Zobraziť celý článok | 291 bajtov | Hodnotenie: 0)
(864 čitateľov)

Nefrologické sympózium - Program - Martin - 2012
Kongresy V d?och 24. - 26. októbra 2012 sa uskuto?ní Nefrologické sympózium Slovenskej nefrologickej spolo?nosti s medzinárodnou ú?as?ou v Martine.
Piatok, 05.10. 2012
(Zobraziť celý článok | 261 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1363 čitateľov)

XXI. Celoslovenský kongres sekcie sestier pracujúcich v nefrológii - Podbanske - 2012
Kongresy V d?och 8. - 10. októbra 2012 sa uskuto?ní XXI. Celoslovenský kongres sekcie sestier pracujúcich v nefrológii v Hoteli Permon - Podbanské.
Utorok, 21.08. 2012
(Zobraziť celý článok | 276 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1208 čitateľov)

I. ?esko - Slovenské nefrologické fórum - Mikulov - 2012
Kongresy V d?och 12. - 13. októbra 2012 sa uskuto?ní I. ?esko - Slovenské nefrologické fórum v Hoteli Galant, Mikulov (?eská republika). 
Štvrtok, 09.08. 2012
(Zobraziť celý článok | 211 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1216 čitateľov)

Bone and the Kidney - Koda? - 2012
Kongresy V d?och 20. - 23. septembra 2012 sa uskuto?ní medzinárodný kongres Bone and the Kidney 2012 organizovaný ISN s medzinárodnou ú?as?ou v Kodani (Dánsko).
Pondelok, 11.06. 2012
(Zobraziť celý článok | 237 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1062 čitateľov)

World Congress of Nephrology - Hong Kong - 2013
Kongresy V d?och 31. mája a? 4. júna 2013 sa uskuto?ní Svetový nefrologický kongres ISN 2013 s medzinárodnou ú?as?ou v Hong Kongu.
Pondelok, 11.06. 2012
(Zobraziť celý článok | 199 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1754 čitateľov)

Nefrologické sympózium - Martin - 2012
Kongresy V d?och 24. - 26. októbra 2012 sa uskuto?ní Nefrologické sympózium Slovenskej nefrologickej spolo?nosti s medzinárodnou ú?as?ou v Martine.
Streda, 09.05. 2012
(Zobraziť celý článok | 331 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1945 čitateľov)

XXIX. konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi - 2012 - ?eský Krumlov
Kongresy V d?och 4. - 6. októbra 2012 sa uskuto?ní XXIX. konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi s medzinárodnou ú?as?ou v ?eskom Krumlove.
Utorok, 03.04. 2012
(Zobraziť celý článok | 251 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1265 čitateľov)

ERA-EDTA Congress 2012 - Paris
Kongresy V d?och 24. - 27. mája 2012 sa uskuto?ní ERA-EDTA Congress 2012 s medzinárodnou ú?as?ou v Parí?i (Francúzsko).
Utorok, 13.03. 2012
(Zobraziť celý článok | 198 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1254 čitateľov)

XXII. Diabetologické dni - 2012 - Ko?ice
Kongresy V d?och 30. mája - 1 . júna 2012 sa uskuto?nia XXII. Diabetologické dni 2012 s medzinárodnou ú?as?ou v Ko?iciach v posluchár?ach LF UPJ?.
Streda, 08.02. 2012
(Zobraziť celý článok | 141 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1395 čitateľov)

34. kongres ?eské nefrologické spole?nosti - Brno - 2012
Kongresy V d?och 14. - 16. júna 2012 sa uskuto?ní 34. kongres ?eské nefrologické spole?nosti s medzinárodnou ú?as?ou v Brne.
Sobota, 28.01. 2012
(Zobraziť celý článok | 210 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1385 čitateľov)

Heart & Brain Conference Meeting 2012 - Paris
Kongresy V d?och 1. - 3. marca 2012 sa uskuto?ní Heart & Brain Conference Meeting 2012 s medzinárodnou ú?as?ou v Parí?i (Francúzsko).
Štvrtok, 26.01. 2012
(Zobraziť celý článok | 222 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1093 čitateľov)

Antihypertenzíva sú ú?innej?ie ke? sú po?ité ve?er
Lie?ebné stratégie

Pod?a aktuálnej ?túdie Hermida a kolegov, po?itie antihypertenzív pred spaním, ne? ráno, bolo preukázané, ?e je spájané so zvý?eným poklesom (k ponornému modelu) krvného tlaku (KT) vo ve?erných hodinách; s lep?ou kontrolou krvného tlaku a so zní?eným vylu?ovaním proteínov mo?om. No?ná hypertenzia je ?astej?ia u pacientov s chronickým ochorením obli?iek (CKD), ktorí mô?u takto pocíti? vä??í ú?inok ?asu po?itia liekov na hypertenziu.

Nedeľa, 11.12. 2011
(Zobraziť celý článok | 8049 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2512 čitateľov)

XXVII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti - ?ilina - 2012
Kongresy V d?och 24. - 27. mája 2012 sa uskuto?ní 27. kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti s medzinárodnou ú?as?ou v Hotely Holiday Inn - ?ilina.
Pondelok, 14.11. 2011
(Zobraziť celý článok | 263 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1345 čitateľov)

679 článkov (46 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
 Inzercia

MEDIALYZ s.r.o., hľadá do trvalého pracovného pomeru zdravotnú sestru/dipl. zdravotnú sestru/ na pozíciu dialyzačná sestra pri lôžku v neštátnom dialyzačnom stacionári a nefrologickej ambulancii na Masarykovej 17 v Košiciach.
Svoje žiadosti a životopisy prosím posielajte na emailovú adresui: jakubcin@medialyz.eu.Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.09 sekúnd