www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
September 26, 2020 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vitajte na slovenskej stránke www.nefrológia.sk!

Nefrológia a hypertenziológia - aktuality zo slovenských a zahraničných zdrojov,
určené pre odbornú medicínsku verejnosť, na webe po prvýkrát v slovenskom jazyku. Našu stránku odporúča Kancelária WHO v SR a je registrovaná ako periodikum medzinárodného systému ISSN 1336-7498.

Na stránke nájdete aj informácie Slovenskej nefrologickej spoločnosti.
Zriaďujeme rubriku Pracoviská, kde môžete zverejniť kontaktné údaje vášho pracoviska, ktoré zasielajte na adresu nefrologia@nefrologia.sk.
Na aktuálnu tému

42. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti - 2020

V dňoch 21. - 23. októbra 2020 sa uskutoční 42. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou v Žiline v hoteli Holiday Innl.
Zobraziť celý článokBleskovky

Bleskovky | Archív bleskoviek |
.: 24. 09. 2009 - Nefrokongres Nitra - 2009 viac...
.: 23. 05. 2009 - Vo?né pracovné miesto : H?adáme lekára.. viac...
.: 21. 01. 2009 - Hypertenziologický kongres 2009 viac...
.: 19. 01. 2008 - Hypertenziologický kongres - Arteriova hypertenzia - 2008 - ?ilina viac...
.: 08. 05. 2007 - XXIV. Konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi 2007 viac...
.: 08. 05. 2006 - XIII. Konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi 2006 viac...
.: 26. 02. 2006 - 1.-3.6. 2006 XVI. Diabetologické dni v Bratislave. viac...
Nové súbory | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.1.2016 | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.9.2015 | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.8.2015 |

11th European Peritoneal Dialysis Meeting - Maastricht - 2013
Kongresy V d?och 11. - 14. októbra 2013 sa uskuto?ní 11th European Peritoneal Dialysis Meeting s medzinárodnou ú?as?ou v holandskom Maastrichte.
Streda, 12.06. 2013
(Zobraziť celý článok | 208 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1629 čitateľov)

II. ?esko-Slovenské nefrologické fórum - Modra - 2013
Kongresy V d?och 13. - 14. septembra 2013 sa uskuto?ní II. ?esko-Slovenské nefrologické fórum s medzinárodnou ú?as?ou v Modre.
Utorok, 11.06. 2013
(Zobraziť celý článok | 195 bajtov | Hodnotenie: 0)
(5036 čitateľov)

XX. Nefrologický kongres - Bratislava - 1. informácia - 2013
Kongresy V d?och 16. - 18. októbra 2013 sa uskuto?ní XX. Nefrologický kongres Slovenskej nefrologickej spolo?nosti s medzinárodnou ú?as?ou v Bratislave.
Utorok, 04.06. 2013
(Zobraziť celý článok | 376 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1631 čitateľov)

XX. Nefrologický kongres - Bratislava - 2013
Kongresy V d?och 16. - 18. októbra 2013 sa uskuto?ní XX. Nefrologický kongres Slovenskej nefrologickej spolo?nosti  s medzinárodnou ú?as?ou v Bratislave.
Utorok, 05.02. 2013
(Zobraziť celý článok | 150 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2130 čitateľov)

XXX. konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi - Mikulov - 2013
Kongresy V d?och 19. - 21. septembra 2013 sa uskuto?ní XXX. konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi s medzinárodnou ú?as?ou v ?eskom Mikulove.
Nedeľa, 13.01. 2013
(Zobraziť celý článok | 246 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1930 čitateľov)

XI. symposium Arteriální hypertenze: sou?asné klinické trendy - Praha - 2013
Kongresy V d?och 3. apríla 2013 sa uskuto?ní XI. symposium Arteriální hypertenze: sou?asné klinické trendy s medzinárodnou ú?as?ou v Novom?stská radnici, Praha.
Nedeľa, 13.01. 2013
(Zobraziť celý článok | 307 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1582 čitateľov)

12th Genoa Meeting on Hypertension, Diabetes and Renal Diseases - Janov - 2013
Kongresy V d?och 21. - 23. február 2013 sa uskuto?ní 12th Genoa Meeting on Hypertension, Diabetes and Renal Diseases s medzinárodnou ú?as?ou v talianskom Janove.
Nedeľa, 13.01. 2013
(Zobraziť celý článok | 236 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1439 čitateľov)

Brodovy dny - Plze? - 2013
Kongresy V d?och 24. - 25. apríla 2013 sa uskuto?ní 5. eduka?né sympózium s medzinárodnou ú?as?ou v Kongresové centrum Parkhotel Plze?.
Utorok, 08.01. 2013
(Zobraziť celý článok | 293 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1692 čitateľov)

XXVIII. kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti - Tále - 2013
Kongresy V d?och 11. - 13. apríla 2013 sa uskuto?ní XXVIII. kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti s medzinárodnou ú?as?ou v Nízkych Tatrách - Táloch.
Utorok, 08.01. 2013
(Zobraziť celý článok | 267 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1738 čitateľov)

50th ERA-EDTA Congress - Istanbul - 2013
Kongresy V d?och 18. - 21. mája 2013 sa uskuto?ní medzinárodný kongres 50th ERA-EDTA Congress s medzinárodnou ú?as?ou v tureckom Instanbule.
Utorok, 08.01. 2013
(Zobraziť celý článok | 229 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1671 čitateľov)

8th International Congress on Vascular Access - Praha - 2013
Kongresy V d?och 25. - 27. apríla 2013 sa uskuto?ní medzinárodný kongres 8th International Congress on Vascular Access s medzinárodnou ú?as?ou v Prahe.
Utorok, 08.01. 2013
(Zobraziť celý článok | 262 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1458 čitateľov)

Spolo?né odporú?ania Slovenskej nefrologickej spolo?nosti a Slovenskej diabetologickej spolo?nosti na diagnostiku a lie?bu diabetickej nefropatie
Zdravotnícke reformy Tieto odporú?ania vypracovala Slovenská nefrologická spolo?nos? v súlade s medzinárodnými odporú?aniami (NKF, ADA a i.) zástupcami výborov oboch spolo?ností s cie?om zlep?i? spoluprácu diabetológov a nefrológov pri v?asnej diagnostike a lie?be diabetikov s nefropatiou.
Streda, 05.12. 2012
(Zobraziť celý článok | 522 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1755 čitateľov)

Odporú?ania pre predopera?né hodnotenie kardiálneho rizika a periopera?nú kardiálnu starostlivos? pri nekardiálnych operáciách
Zdravotnícke reformy Cie?om Odporú?aní a Dokumentov konsenzu odborníkov je predlo?enie návrhu mana?mentu – postupu, rozsahu a hodnotenia, ktoré vychádzajú z relevantných dôkazov ur?itých problémov tak, aby pomohli lekárom vybra? tie najlep?ie mo?né stratégie mana?mentu individuálneho pacienta, ktorý má konkrétny chorobný stav, pri?om sa zoh?ad?uje nielen dopad na prognózu, ale aj pomer rizika a prospech jednotlivých diagnostických alebo terapeutických prostriedkov.
Pondelok, 05.11. 2012
(Zobraziť celý článok | 1165 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1665 čitateľov)

2. ?esko-rakúske sympózium o nefrológii - 2012
Kongresy V d?och 14. - 15. decembra 2012 sa uskuto?ní 2. ?esko-rakúske sympózium o nefrológii s medzinárodnou ú?as?ou vo Viedni (Rakúsko).
Utorok, 23.10. 2012
(Zobraziť celý článok | 297 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1365 čitateľov)

XXVIII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti
Kongresy V d?och 11. - 13. apríla 2013 sa uskuto?ní Kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti spolo?nosti s medzinárodnou ú?as?ou na Táloch.
Utorok, 16.10. 2012
(Zobraziť celý článok | 261 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1598 čitateľov)

678 článkov (46 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.06 sekúnd