www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 18, 2018 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie
· Zasla? abstrakt
· Zasla? pripomienku

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vitajte na slovenskej stránke www.nefrológia.sk!

Nefrológia a hypertenziológia - aktuality zo slovenských a zahraničných zdrojov,
určené pre odbornú medicínsku verejnosť, na webe po prvýkrát v slovenskom jazyku. Našu stránku odporúča Kancelária WHO v SR a je registrovaná ako periodikum medzinárodného systému ISSN 1336-7498.

Na stránke nájdete aj informácie Slovenskej nefrologickej spoločnosti.
Zriaďujeme rubriku Pracoviská, kde môžete zverejniť kontaktné údaje vášho pracoviska, ktoré zasielajte na adresu nefrologia@nefrologia.sk.NOVÁ KATEGORIZÁCIA liekov platná od 1.1.2016 na stiahnutie >>>>TU<<<<


Na aktuálnu tému

37. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti - 2015

V dŇoch 7. - 9. októbra 2015 sa uskutoční 37. kongres Slovenskej nefrologickej spolo?nosti s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici.
Zobraziť celý článok


XXXII. konference české společnosti pro hypertenzi - Mikulov - 2015

V d?och 1. - 3. októbra sa uskutoční XXXII. konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi XXIV. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ?KS a XX. konference pracovní skupiny Srde?ní selhání ČKS v Mikulove.
Zobrazi? celý článok


Odporúčania ERBP pre diagnostiku a liečbu hyponatriémie 2014

Usmernenie pre diagnostiku a liečbu hyponatriémie v klinickej praxi (slovenský preklad PhDr. Viera Pon?uchová).
Zobrazi? celý článok


Odporučania o manažmente artériovej hypertenzie Európskej hypertenziologickej spolo?nosti EHS, Európskej kardiologickej spolo?nosti EKS. 15. - 19. jún 2007 Miláno, Taliansko

Každoročné európske stretnutie (meeting) o hypertenzii, tohto roku už sedemnáste, sa konalo tak, ako doteraz, prevažne v Miláne, v zakladajúcom meste podujatia. Očakávalo sa so zvýšeným záujmom, preto?e v rámci jeho bohatého, pestrého a hodnotného programu, ktorý bude iste predmetom informácie na stránkach ná?ho ?asopisu, sa po prvý­krát ú?astníci stretnutia oboznámili s novými Odporú?aniami o mana?mente artériovej hypertenzie (AH) Európskej hypertenziologickej spolo?nosti (EHS) a Európskej kardiologickej spolo?nosti (EKS) (?alej len Odporú?ania). Odporú?ania vypracovali pod vedením Giusseppe Manciu (Taliansko) a Guy De Backera (Belgicko) poprední odborníci EHS.
Zobrazi? celý ?lánok


Prehodnotenie Európskych odporú?aní mana?mentu hypertenzie: Dokument Pracovnej skupiny Európskej hypertenziologickej spolo?nosti

V priebehu dvoch rokov od publikovania (v roku 2007) Odporú?aní o mana?mente artrériovej hypertenzie Európskej hypertenziologickej spolo?nosti (ESH) a Európskej kardiologickej spolo?nosti (ESC), výskum a vývoj v oblasti hypertenzie aktívne napredoval. Publikované boli výsledky nových dôle?itých klinických ?túdií (vrátane nieko?kých ve?kých randomizovaných ?túdií s antihypertenzívnou lie?bou).
Zobraziť celý článok


Bleskovky

Bleskovky | Archív bleskoviek |
.: 24. 09. 2009 - Nefrokongres Nitra - 2009 viac...
.: 23. 05. 2009 - Vo?né pracovné miesto : H?adáme lekára.. viac...
.: 21. 01. 2009 - Hypertenziologický kongres 2009 viac...
.: 19. 01. 2008 - Hypertenziologický kongres - Arteriova hypertenzia - 2008 - ?ilina viac...
.: 08. 05. 2007 - XXIV. Konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi 2007 viac...
.: 08. 05. 2006 - XIII. Konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi 2006 viac...
.: 26. 02. 2006 - 1.-3.6. 2006 XVI. Diabetologické dni v Bratislave. viac...
Nové súbory | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.1.2016 | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.9.2015 | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.8.2015 |

XX. Nefrologický kongres - Bratislava - Program - 2013
Kongresy V d?och 16. - 18. októbra 2013 sa uskuto?ní XX. Nefrologický kongres Slovenskej nefrologickej spolo?nosti s medzinárodnou ú?as?ou v Bratislave.
Pondelok, 14.10. 2013
(Zobraziť celý článok | 270 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1195 čitateľov)

11th European Peritoneal Dialysis Meeting - Maastricht - 2013
Kongresy V d?och 11. - 14. októbra 2013 sa uskuto?ní 11th European Peritoneal Dialysis Meeting s medzinárodnou ú?as?ou v holandskom Maastrichte.
Streda, 12.06. 2013
(Zobraziť celý článok | 208 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1237 čitateľov)

II. ?esko-Slovenské nefrologické fórum - Modra - 2013
Kongresy V d?och 13. - 14. septembra 2013 sa uskuto?ní II. ?esko-Slovenské nefrologické fórum s medzinárodnou ú?as?ou v Modre.
Utorok, 11.06. 2013
(Zobraziť celý článok | 195 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4574 čitateľov)

XX. Nefrologický kongres - Bratislava - 1. informácia - 2013
Kongresy V d?och 16. - 18. októbra 2013 sa uskuto?ní XX. Nefrologický kongres Slovenskej nefrologickej spolo?nosti s medzinárodnou ú?as?ou v Bratislave.
Utorok, 04.06. 2013
(Zobraziť celý článok | 376 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1317 čitateľov)

XX. Nefrologický kongres - Bratislava - 2013
Kongresy V d?och 16. - 18. októbra 2013 sa uskuto?ní XX. Nefrologický kongres Slovenskej nefrologickej spolo?nosti  s medzinárodnou ú?as?ou v Bratislave.
Utorok, 05.02. 2013
(Zobraziť celý článok | 150 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1841 čitateľov)

XXX. konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi - Mikulov - 2013
Kongresy V d?och 19. - 21. septembra 2013 sa uskuto?ní XXX. konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi s medzinárodnou ú?as?ou v ?eskom Mikulove.
Nedeľa, 13.01. 2013
(Zobraziť celý článok | 246 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1515 čitateľov)

XI. symposium Arteriální hypertenze: sou?asné klinické trendy - Praha - 2013
Kongresy V d?och 3. apríla 2013 sa uskuto?ní XI. symposium Arteriální hypertenze: sou?asné klinické trendy s medzinárodnou ú?as?ou v Novom?stská radnici, Praha.
Nedeľa, 13.01. 2013
(Zobraziť celý článok | 307 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1235 čitateľov)

12th Genoa Meeting on Hypertension, Diabetes and Renal Diseases - Janov - 2013
Kongresy V d?och 21. - 23. február 2013 sa uskuto?ní 12th Genoa Meeting on Hypertension, Diabetes and Renal Diseases s medzinárodnou ú?as?ou v talianskom Janove.
Nedeľa, 13.01. 2013
(Zobraziť celý článok | 236 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1035 čitateľov)

Brodovy dny - Plze? - 2013
Kongresy V d?och 24. - 25. apríla 2013 sa uskuto?ní 5. eduka?né sympózium s medzinárodnou ú?as?ou v Kongresové centrum Parkhotel Plze?.
Utorok, 08.01. 2013
(Zobraziť celý článok | 293 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1299 čitateľov)

XXVIII. kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti - Tále - 2013
Kongresy V d?och 11. - 13. apríla 2013 sa uskuto?ní XXVIII. kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti s medzinárodnou ú?as?ou v Nízkych Tatrách - Táloch.
Utorok, 08.01. 2013
(Zobraziť celý článok | 267 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1320 čitateľov)

50th ERA-EDTA Congress - Istanbul - 2013
Kongresy V d?och 18. - 21. mája 2013 sa uskuto?ní medzinárodný kongres 50th ERA-EDTA Congress s medzinárodnou ú?as?ou v tureckom Instanbule.
Utorok, 08.01. 2013
(Zobraziť celý článok | 229 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1299 čitateľov)

8th International Congress on Vascular Access - Praha - 2013
Kongresy V d?och 25. - 27. apríla 2013 sa uskuto?ní medzinárodný kongres 8th International Congress on Vascular Access s medzinárodnou ú?as?ou v Prahe.
Utorok, 08.01. 2013
(Zobraziť celý článok | 262 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1085 čitateľov)

Spolo?né odporú?ania Slovenskej nefrologickej spolo?nosti a Slovenskej diabetologickej spolo?nosti na diagnostiku a lie?bu diabetickej nefropatie
Zdravotnícke reformy Tieto odporú?ania vypracovala Slovenská nefrologická spolo?nos? v súlade s medzinárodnými odporú?aniami (NKF, ADA a i.) zástupcami výborov oboch spolo?ností s cie?om zlep?i? spoluprácu diabetológov a nefrológov pri v?asnej diagnostike a lie?be diabetikov s nefropatiou.
Streda, 05.12. 2012
(Zobraziť celý článok | 522 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1273 čitateľov)

Odporú?ania pre predopera?né hodnotenie kardiálneho rizika a periopera?nú kardiálnu starostlivos? pri nekardiálnych operáciách
Zdravotnícke reformy Cie?om Odporú?aní a Dokumentov konsenzu odborníkov je predlo?enie návrhu mana?mentu – postupu, rozsahu a hodnotenia, ktoré vychádzajú z relevantných dôkazov ur?itých problémov tak, aby pomohli lekárom vybra? tie najlep?ie mo?né stratégie mana?mentu individuálneho pacienta, ktorý má konkrétny chorobný stav, pri?om sa zoh?ad?uje nielen dopad na prognózu, ale aj pomer rizika a prospech jednotlivých diagnostických alebo terapeutických prostriedkov.
Pondelok, 05.11. 2012
(Zobraziť celý článok | 1165 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1212 čitateľov)

2. ?esko-rakúske sympózium o nefrológii - 2012
Kongresy V d?och 14. - 15. decembra 2012 sa uskuto?ní 2. ?esko-rakúske sympózium o nefrológii s medzinárodnou ú?as?ou vo Viedni (Rakúsko).
Utorok, 23.10. 2012
(Zobraziť celý článok | 297 bajtov | Hodnotenie: 0)
(969 čitateľov)

679 článkov (46 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 Inzercia

MEDIALYZ s.r.o., hľadá do trvalého pracovného pomeru zdravotnú sestru/dipl. zdravotnú sestru/ na pozíciu dialyzačná sestra pri lôžku v neštátnom dialyzačnom stacionári a nefrologickej ambulancii na Masarykovej 17 v Košiciach.
Svoje žiadosti a životopisy prosím posielajte na emailovú adresui: jakubcin@medialyz.eu.Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd