www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Zvý?ené uvo??ovanie vasopresínu a hyponatrémia
Chronická renálna insuficiencia

Hyponatrémia je ?astá elektrolytová porucha, ktorá je ?asto prehliadaná a málo lie?ená. Hoci patofyziologický proces hyponatrémie je zlo?itý, arginine vasopresin (AVP) je v?eobecným etiologickým faktorom.Prebyto?né uvo?nenie AVP pomocou osmotickej alebo neosmotickej stimulácie, alebo pomocou obidvoch, mô?e vies? ku sodíkovej a vodnej dysbalancii. Konven?ná lie?ba hyponatrémie, vrátane zní?enia príjmu vody a podávania chloridu sodného, s?u?kových alebo nes?u?kových diuretík, sa priamo netýka zní?enia retencie vody, indukovanej v mnohých prípadoch prebytkom AVP. Klinické pokusy ukázali, ?e antagonisty receptora AVP, vrátane lixivaptanu, tolvaptanu a konivaptanu, spôsobujú aquarézu, elektrolyty ?etriacu exkréciu vo?nej vody, aby sa napravila koncentrácia sérového nátria. Uvádzame taktie? preh?ad výsledkov z najnov?ích klinických pokusov, zahr?ujúcich antagonistov receptora AVP pri lie?be hyponatrémie, spojenej s prebytkom AVP.

K?ú?ové slová: vasopresín, nátrium, hyponatrémia, antagonisty receptora arginín vasopresínu, AVP.

Autori:

Pham PC, Pham PM, Pham PT.
Nephrology Division, Olive View-UCLA Medical Center, Sylmar, CA 91342, USA., máj 2006

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Chronická renálna insuficiencia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Chronická renálna insuficiencia:
Allopurinol spoma?uje progresiu renálnych ochorení s hyperurikémiou


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.17 sekúnd