www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Zber 24- hodinového mo?a: zlatý ?tandard alebo historická prax ?
Renálne sydrómy

Predmetom tejto ?túdie bolo ur?i? kompletnos? vy?etrenia 24- hodinového mo?u v gravidite. PLÁN ?TÚDIE: Bola to retrospektívna laboratórna ?túdia zameraná na vy?etrenie 24- hodinového zbieraného mo?u v British Columbia Women´s Hospital.Kompletnos? bola ur?ená 24- hodinovou mo?ovou exkréciou kreatinínu (UcreatV): re?pektovaná bola hmotnos? matky pri jednotlivých zberoch, a re?pektovaná bola diferencia medzi jednotlivými meraniami pri sérii zberov.

VÝSLEDKY: 198 randomizovaných vybraných gravidných ?ien s hypertenziou (63 % malo preeklampsiu), 24- hodinové mo?ové zbery boli ?asto nepresné (13-15 %), na základe UcreatV, ur?ené na 97 - 220 micromol/kg na de? (11.0 - 25.0 mg/kg na de?), resp. pod?a váhy pred graviditou na 133 - 177 micromol/kg na de? (15.1 - 20.1 mg/kg na de?). Pre 161 ?ien (81 % boli proteinurické), so seriou 24- hodinového mo?ového zberu, úrovne strednej hodnoty 11 [s interquartilným rozsahom 5 - 31], medzi meraným rozdielom UcreatV bol 14.4 % [6.0 - 24.9]; 40 ?ien (24.8 %) malo hodnoty o 25 % alebo viac, prevy?ujúc analytickú a biologickú zmenu.

ZÁVER: Zber dvadsa??tyrihodinového mo?u je ?astou nepresnou a neprecíznou metódou stanovenia proteinúrie, alebo kreatinín klírens.

K?ú?ové slová: 24 hodinový zber mo?u, klírens kreatinínu, proteinúria,

Autori:

CAM, Firoz T, Mattman A, Lam EM, von Dadelszen P, Magee LA. Department of Nephrology, University of Sherbrooke, PQ, Canada.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Renálne sydrómy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Renálne sydrómy:
Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.17 sekúnd