www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Výsledky u gravidných ?ien s chronickou hypertenziou: popula?ná ?túdia
Hypertenzia a obli?ky

?túdia bola realizovaná retrospektívne na základe záznamov v Kalifornii v rokoch 1991 a? 2001; boli vykonané porovnania výsledkov gravidných ?ien s chronickou hypertenziou a bez nej.VÝSLEDKY: Po?et ?ien, ktoré rodili s chronickou hypertenziou (výskyt 0.67 %) bol 29 842. V porovnaní s pacientkami bez chronickej hypertenzie, fetálna a novorodenecká mortalita a nemocni?ná materská mortalita boli u hypertenzných pacientok zvý?ené (OR [OR = odds ratio = pomer pravdepodobnosti] a 95 % CI [CI = confidence interval = interval dôveryhodnosti] boli 2.3, (2.1, 2.6); resp. 2.3, (2.0, 2.7); resp. 4.8, (3.1, 7.6). Materská morbidita na záva?né choroby sa zvý?ila: porá?ka, OR 5.3, (3.7, 7.5); obli?kové zlyhanie, OR 6.0, (4.4, 8.1); p?úcny edém, OR 5.2 (3.9, 6.7); ?a?ká preeklampsia, OR 2.7, (2.5, 2.9); a abrupcia placenty, OR 2.1 (2.0, 2.3). Chorobnos? novorodencov bola okrem toho zvý?ená: retardácia fetálneho rastu, OR 4.9, (4.7, 5.2); pred?asný pôrod, OR 3.2, (3.1, 3.3); nízka pôrodná váha, OR 5.4, (5.2, 5.5); ve?mi nízka pôrodná váha, OR 6.5, (6.2, 6.8); a syndróm dychovej tiesne, OR 4.0, (3.8, 4.2).

ZÁVER: chronická hypertenzia u gravidných ?ien zvý?ila riziká materskej a perinatálnej morbidity a mortality. ?eny s týmto stavom by mali by? lie?ené ako vysoko rizikové s vhodným doh?adom.

K?ú?ové slová: gravidita, chronická hypertenzia, morbidita, mortalita, preeklampsia.

Autori:

Gilbert WM, Young AL, Danielsen B., Department of Obsterics and Gynecology, University of California, Davis, USA., November 2007.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia a obli?ky
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia a obli?ky:
Esenciálna hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

CKD a KV komplikácie

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.17 sekúnd