www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vasopresín a aquaporín 2 u porúch vodnej homeostázy
TIN, IMC

Po?kodená urinárna dilúcia, vedúca k retencii vody a ku hyponatrémii, mô?e sa vyskytova? u pacientov so srdcovým zlyhaním, u cirhózy, v gravidite, pri podávaní oxytocínu, u hypotyreózy a pri nedostatku mineralokortikoidov.Mechanizmy pre tieto defekty prevá?ne  zahr?ujú spustenie neosmotickej stimulácie arginín vasopresínu, s up-reguláciou expresie kanálu pre aquaporín 2 buniek zberného kanálika. Tieto perturbácie mo?no zvráti? pomocou antagonistov vasopresínového receptora V2. Na druhej strane koncentra?né defekty, vedúce ku polyurii sú proti vasopresínu rezistentné. Mô?u zahr?ova? nieko?ko faktorov, ako je po?kodenie protiprúdových mechanizmov, sekundárne down-regulácia  Na-K-2Cl kotransportéra. Vasopresín rezistnetná down regulácia expresie  aquaporínu 2   je tie? popisovaná ako faktor pre po?kodenie urinárnej koncetrácie.

K?ú?ové slová: vasopresín, aquaporín 2, polyuria, retencia.

Autori:

Schrier RW.Division of Renal Diseases and Hypertesion-School of Medicine, Department of Medicine, University of Colorado at Denver Health Sciences Center, Denver, CO.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o TIN, IMC
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému TIN, IMC:
Brucelová glomerulonefritída: kazuistika a preh?ad literatúry


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.10 sekúnd