www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Úspe?ný mana?ment membránoproliferatívnej glomerulonefritídy typu I v gravidite
Hypertenzia v gravidite

Podávame správu o úspe?nom mana?mente gravidity s preexistujúcim nefrotickým syndrómom, na podklade biopticky verifikovanej membránoproliferatívnej glomerulonefritídy typu I.METÓDY: 21- ro?ná turecká ?ena s membránoproliferatívnou glomerulonefritídou typu I, bola sledovaná gynekológom a nefrológom univerzitnej nemocnice, behom jej gravidity od 25. tý?d?a tehotnosti.

VYSLEDKY: V dôsledku progresie retardácie intrauterinného rastu a fetálnej tiesne, bol v 33. tý?dni gravidity realizovaný cisársky rez. Hoci bola hladina sérového kreatinínu nezmenený, proteinúria rástla s relatívne stabilnou hladinou albumínu, 3 mesiace po pôrode bola situácia lie?bou príslu?ne upravená.

ZÁVERY: Matka netrpela hypertenziou a renálnou nedostato?nos?ou, poskytovala sa behom tehotenstva ?pecifická terapia pre membránoproliferatívnu glomerulonefritídu typu I zo strany lekára- nefrológa, spolu s normálnou pôrodníckou starostlivos?ou, aby sa umo?nilo pacientke porodi? ?ivotaschopný plod, ktorý v?ak mal retardáciu intrauterinného rastu pre progredujúcu proteinúriu.

K?ú?ové slová: membranoproliferatívna glomerulonefritída typ I, nefrotický syndróm, gravidita.

Autori: 

Kurdoglu M, Kurdoglu Z, Adali E, Soyoral Y, Erkoc R. Department of Obsterics and Gynecology, Yuzuncu Yil Universty School of Medicine, Van, Turkey.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia v gravidite
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia v gravidite:
Kyselina mo?ová ako patogenetický faktor pri preeklampsii


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd