www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 5, 2023 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Úspe?ná 39- tý?d?ová gravidita na hemodialýze: kazuistika.
Hypertenzia v gravidite

Gravidita u ?ien lie?ených hemodialýzou je ve?mi vzácna, a výskyt spontánneho abortu, hypertenzie, preeklampsie, polyhydramnion, pred?asného pôrodu sú vysoké.Tento ?lánok dokumentuje úspe?né 39- tý?d?ové tehotenstvo u ?eny, ktorá otehotnela v ?tádiu 5  chronickej choroby obli?iek a ktorá za?ala hemodialýzu v 7. tý?dni tehotnosti. Hemodialyza?ná lie?ba zahr?ovala 3- hodinové lie?enie 5- krát tý?denne. Hladiny mo?oviny a voda sa odstránili pomocou ultrafiltrácie pod?a odporú?aní vo vhodnej literatúre. Erytropoetín a IV- mocné ?elezo boli u?ívané liberálne, vzh?adom na zhor?ovanie anémie. Bola prísne monitorovaná multidisciplinárnym tímom v dialyza?nom centre a za spolupráce neonatológa. Pred?asnému pôrodu sa podarilo zabráni?, av?ak do?lo k rozvoju artériovej hypertenzie, preeklampsie a polyhydramnionu. Pôrod bol plánovaný pomocou cisárskeho rezu. Je len malý po?et údajov ?o sa týka mana?mentu takýchto stavov, bezpe?nosti a pou?ívania liekov a kontroly hypoalbuminémie.

K?ú?ová slová: gravidita, hemodialýza, hypertenzia, preeklampsia, anémia.

Autori:

Coyle M, Sulger E, Fletcher C, Rouse D. The Renal Care Center, United Medical Associates, United Health Services Hospitals, Binghampton, NY, USA. August 2008.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia v gravidite
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia v gravidite:
Kyselina mo?ová ako patogenetický faktor pri preeklampsii


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd