www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 29, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Úloha aktivácie receptora AT1 pre angiotenzín II u kardiovaskulárnych chorôb
Hypertenzia a obli?ky

Po?etné klinické ?túdie a experimentálne výskumy, za pou?itia bunkových kultúr a zvieracích modelov nazna?ujú, ?e aktivácia receptora AT1 pre angiotenzín II mô?e indukova? kardiovaskulárnu hypertrofiu, fibrózu a atherosklerózu, ktoré rezultujú do cievnej príhody, ako do infarktu myokardu, zlyhania srdca a do po?kodenia cie?ových orgánov. Av?ak ostáva stále otvorená otázka: ktoré lézie sú spôsobené priamym pôsobením Ang II na cie?ové tkanivá, a ktoré sú spôsobované Ang II- indukovanou hypertenziou? Pri pokuse odpoveda? na túto otázku, bol definovaný nový model transgenickej my?i, vyjadrujúci aktivovaný AT1A receptor pomocou zhodnej rekombinácie. Tieto my?i majú vzostup tlaku krvi (20 mm Hg), s hypertrofiou malých artérií, ale nie s kardiálnou hypertrofiou. Ve?ká fenotypická ?rta týchto my?í je v?asný a progresívny vývoj kardiovaskulárnej fibrózy. Vo svetle týchto výsledkov a výsledkov z literatúry, je stále viac a viac dôkazov, ?e v ?udskej hypertenzii aktivita reninového angiotenzínového systému hrá men?iu úlohu v rozvoji kardiovaskulárnej hypertrofie, ale jasne má ú?as? v rozvíjaní kardiovaskulárnej fibrózy.

K?ú?ové slová: angiotenzín; receptor AT1; hypertenzia; fibróza.

Autori:

Sandrine Billet1,2, Fréderick Aguilar1,2, Camille Baudry1,2 and Eric Clauser1,2. 1Départment d´Endocrinologie, Métabolisme et Cancer, Faculté de Médicine Paris Descartes, Institut Cochin, Université Paris Paris Descartes, CNRS (UMR8104), Paris, France and 2Inserm, U567, Paris, France. Journal: Kidney International, volume 74, issue 11, december (1) 2008, page 1379.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia a obli?ky
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia a obli?ky:
Esenciálna hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd