www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Hypertenziologia na Slovensku

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

XXII. kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti - 2007 - Program
Hypertenziologia na Slovensku V d?och 19. – 21. apríla 2007 sa uskuto?ní XXII. kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti (SHS) s medzinárodnou ú?as?ou v SÚZA, Bratislava.
Sobota, 07.04. 2007
(Zobraziť celý článok | 268 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2289 čitateľov)

XXII. Kongres : Artériová hypertenzia 19. - 21. apríla 2007
Hypertenziologia na Slovensku

D?a 19. - 21. apríla 2007 v Bratislave v priestoroch SÚZA sa bude kona? XXII. Kongres Artériová hypertenzia, ktorý organizuje Slovenská hypertenziologická spolo?nos? (SHS) a Slovenská lekárska spolo?nos? (SLS). Termín na zaslanie abstraktov je do 31.1.2007 na adresu vedeckej sekrétárky SHS: skultety@nusch.sk.

Pondelok, 04.12. 2006
(Zobraziť celý článok | 607 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2623 čitateľov)

 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd