www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Rimonabant ako potencionálne nová lie?ba obezity vo vz?ahu ku glomerulopatii
Lie?ebné stratégie

Obezita a nadváha sú rizikovými faktormi pre renálne choroby od glomerulomegálie, vrátane fokálnej a segmentálnej glomerulosklerózy, a? po diabetickú nefropatiu, po karcinóm obli?ky a nefrolitiázu.Prvým znakom po?kodenia obli?iek je mikroalbuminúria alebo priamo hypertenzia. Výskyt mikroalbuminúrie a/alebo chronickej obli?kovej nedostato?nosti (glomerulová filtrácia < 60 ml/min/1.73 m2) je vz?ahovaný ku nárastu zlo?iek metabolického syndrómu; to zna?í centrálnu obezitu, zvý?enie glykemie na la?no, hypertriglyceridémia, zvy?ená hladina LDL cholesterolu a hypertenzia. Obezite asociovanej s obli?kovou chorobou sa mô?e predchádza? alebo sa obezita mô?e oddiali? pomocou redukcie váhy ?al?ou modifikáciou ?týlu ?ivota (obmedzenie soli, hypokalorická diéta, cvi?enie aerobiku), alebo prípadne pomocou antiobézitologickej lie?by liekmi, alebo pomocou bariatrickej operácie. Rimonabant, nové antiobezitologikum, ukázalo priaznivý potenciálny vplyv pri metabolickom syndróme, ktorý mô?e poskytnú? prínos pri lie?be obezity vo vz?ahu ku glomerulopatii.

K?ú?ové slová: obezita, metabolický syndróm, glomerulopatia, mikroalbuminúria, hypertenzia.

Autori:

Ahmed MH., november 2006.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Lie?ebné stratégie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Lie?ebné stratégie:
Diéta s nízkym obsahom bielkovín u chronickej obli?kovej nedostato?nosti...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.20 sekúnd