www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Renálna extrakcia cirkula?ného adiponektínu u pacientov s renovaskulárnou hypertenziou
Chronická renálna insuficiencia

Pacienti s chronickým obli?kovým zlyhaním sú charakterizovaní zvý?enou koncentráciou plazmy adiponektínu, ktorý je zna?ne zní?ený po zdarnej transplantácii obli?ky. Priamy klírens obli?ky a extrakcia adiponektínu u ?udí e?te nebola dokumentovaná.Preto zámerom tejto ?túdie bolo zisti? samostatne obli?kovú extrakciu adiponektínu zmeraním jeho koncentrácie v aorte, a to v obidvoch obli?kových ?ilách, u pacientov s renovaskulárnou hypertenziou, spôsobenou jednostranným zú?ením renálnej artérie. METÓDY : U 30 pacientov so zna?nou (> 70 %) jednostrannou stenózou renálnej artérie, bola meraná plazma adiponektínu vo vzorkách krvi, vzatých z aorty, a to jednak z obli?kových ?íl a jednak z dolnej dutej ?ily pod otvormi obli?kových ?íl. VÝSLEDKY: Koncentrácie obli?kovej ?ilovatej plazmy adiponektínu (jednak z obli?ky so stenózou renálnej artérie a jednak z kontralaterálneho orgánu) boli rovnako numericky ni??ie ne? koncentrácie namerané v aorte ( 11.10 [8.65 - 13.56] ; resp. 11.12 [8.81 - 13.42] ; resp. 11.35 [8.90 - 13.80] mikro g /ml ). Frak?ná extrakcia adiponektínu bola 5.0 [-1.6 - 11.0] % v obli?ke so zú?enou renálnou artériou a 3.0 [-2.4 - 9.01] % v kontralaterálnej „normálnej“ obli?ke. Mierne vy??ia koncentrácia plazmy adiponektínu bola pozorovaná v spodnej dutej ?ile pod otvormi obli?kovej ?ily (11.79 [9.14-14.44] mikro g/ml ). U pacientov s jednostranne zú?enou renálnou arériou, boli zistené zna?ne negatívne korelácie medzi koncentráciou plazmy adiponektínu, získaného zo spodnej dutej cievy pod otvormi obli?kovej cievy a eGFR ( r = -0.38; p < 0.05 ) so systolickým ( r = -0.71; p < 0.0001 ) a s diastolickým tlakom krvi ( r = -0.40; p < 0.04 ), ako aj v koncentráciách séra triglyceridu ( r = -0.64; p < 0.001 ). ZÁVER : Zistenia poukazujú na to, ?e frak?ná obli?ková extrakcia adiponektínu je ve?mi nízka. ( eGFR = estimation of glomerular filtration rate).
Autori :

Adamczak M, Czerwie?ska B, Chudek J, Wiecek A.

Department of Nephrology, Endocrinology and Metabolic Diseases, Medical University of Silesia, Katowice, Francuska 20/24 Str., 40-027 Katowice, Poland. 2007 Marec.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Chronická renálna insuficiencia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Chronická renálna insuficiencia:
Allopurinol spoma?uje progresiu renálnych ochorení s hyperurikémiou


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd