www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Pokroky v renálnej kostnej chorobe: osteoporóza a chronická obli?ková choroba
CKD a KV komplikácie

Osteoporóza je v?eobecne známa kostná choroba, charakterizovaná nízkou denzitou kostí, mikroarchitektonickou deterioráciou kostného tkaniva s následným vzrastom rizika fraktúr. Zdá sa, ?e sú?asné dekády priniesli zlep?enia v chápaní patologickej fyziológie, v prevencii a lie?be tejto choroby.Chronická obli?ková choroba CKD (CKD = chronic kidney disease) sa vyskytuje u viac ne? 20 miliónov Ameri?anov a je asociovaná s unikátnymi metabolickými minerálovými chorobami, ktoré majú vz?ah k nízkej kostnej denzite a ku vzrastu fraktúr. Preto?e ve?a pacientov s nízkou hustotou kosti mô?e ma? CKD, a kombináciu osteoporózy a CKD, mô?e ?alej narasta? riziko fraktúr kosti s rastom chorobnosti a úmrtnosti, je potrebná vhodná identifikácia pre efektívny mana?ment. Klinické, laboratórne a zobrazovacie vy?etrenia v sú?asnosti pou?ívané k diagnostike osteoporózy u be?nej populácie, neadekvátne detegujú komplex kos? a metabolické zmeny ktoré sa vyskytujú u CKD. Tento preh?ad je zameraný na patologickú fyziológiu osteoporózy a CKD, a na diskusiu o problémoch s be?nými diagnostickými nástrojmi a mo?nosti lie?by.

K?ú?ové slová: osteoporóza, renálna kostná choroba, CKD.

Autori:

Barnato S, Sparague SM. Division of Nephrology and Hypertension, North Shore University Health System, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Evanstone, IL 60201, USA.

Zdroj: Link


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.09 sekúnd