www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Perkutánna, v reálnom ?ase ultrasonograficky riadená renálna biopsia pomocou automatickej bioptickej pi?tole u detí: Bezpe?nos? a komplikácie
Renálne sydrómy

Perkutánna renálna biopsia, v reálnom ?ase ultrasonograficky riadená, je v pediatrickej nefrológii be?ná procedúra a umo??uje, aby histologická diagnóza bola realizovaná u detí s dôkazom o ich obli?kovej chorobe.Metódy: Preh?ad zaznamenáva retrospektívne prípady.

Výsledky: Behom ?tyroch rokov bolo realizovaných 191 obli?kových biopsií u 116 pacientov; úspe?ných bolo 186 biopsií: 102 u natívnych a u 84 obli?kových ?tepov. 151 obli?kových biopsií bolo realizovaných pod sedatívami a 34 biopsií bolo realizovaných v celkovej anestézii, jedna biopsia bez sedácie. Problémy behom sedácie boli zaznamenané v 5/151 (3.3 %) prípadoch. V?etci pacienti ostávali v nemocnici na pozorovanie. O komplikáciách sa referovalo u 23/185 (12 %) biopsií. Makroskopická hematúria sa zaznamenala v 13/185 (7 %) prípadoch a to v prvých 6 hodinách po biopsii. Dvaja pacienti mali makroskopickú hematúriu 4 a? 6 dní po procedúre. Jeden pacient s makroskopickou hematúriou vy?adoval transfúziu krvi. Traja pacienti mali retenciu mo?u, vy?adujúcu katétrizáciu 48 hodín po procedúre, z nich dvaja mali tie? makroskopickú hematúriu. Boles? po procedúre sa referovala v 7.6 % prípadoch a bola referovaná omnoho ?astej?ie u natívnych biopsií.

Závery: Obli?ková biopsia mô?e sa bezpe?ne realizova? ako procedúra dennej starostlivosti vtedy, ke? sú pacienti po biopsii pozorovaní po?as ?iestich hodín namiesto po?as 24 hodín.

K?ú?ové slová: Deti, komplikácia, obli?ková biopsia, hematúria.
Autori:
M.D. Sinha1), M.A. Lewis1), M.G. Bradbury1), N.J.A. Webb1)

1)Department of Paedriatric Nephrology, Royal Manchester Children´s Hospital, Manchester - UK, 2006

Zdroj: Link


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Renálne sydrómy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Renálne sydrómy:
Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 1
Hlasov: 1

Zlý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.21 sekúnd