www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nové poh?ady na iktus u pacientov s CKD
CKD a KV komplikácie

Pacienti s chronickou chorobou obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) majú predispozíciu k cievnym mozgovým príhodám, hlavne pri významnom poklese glomerulovej filtrácie.V ?lánku sú uvádzané moderné preh?ady na patogenetické mechanizmy, preh?ad postupov pre primárnu a sekundárnu prevenciu iktov, so zameraním na u?ívanie antiagrega?ných agens, antikoagulancií, chirurgické postupy a karotický stenting. Kontrola chronickej hypertenzie pre redukciu rizika iktu pri CKD je zvlá?? dôle?itá. U pacientov v sekundárnej prevencii sú maximálne u?ito?né antiagrega?né lieky. Pacienti s predsie?ovou fibriláciou a s CKD mô?u ma? benefit z warfarínovej antikoagula?nej lie?by. Statíny u CKD pre redukciu iktov u diabetikov v chronickom dialyza?nom programe nie sú z h?adiska prevencie iktu u?ito?né, hoci o benefite pri redukcii iktov u be?nej populácie s CKD sa nepochybuje. V starostlivo vybraných prípadoch, karotická endarterektómia mô?e ma? dobrý lie?ebný efekt. Údaje o karotickom stentingu sú protichodné.

K?ú?ové slová: CKD, iktus, cievna mozgová príhoda, endarterektómia, karotický stenting.

Autori: 

Department of Neourology, University of Pennsylvania School of Medicine; Philadelphia, PA, USA, oktober 2008.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.31 sekúnd