www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Neobvyklá p?í?ina akutního anurického renálního selhání
Renálne sydrómy
Prezentujeme kazuistiku 79leté nemocné s akutním anurickým renálním selháním p?i biopticky ov??ené imunotaktoidní glomerulonefritid?.


I p?es nález biklonální gamapatie IgG lambda nebyla prokázána hematologická ani jiná malignita jako primární p?í?ina glomerulopatie. Rovn?? eventuální asociace s virovou hepatitidou, kryoglobulinémií ?i autoimunním onemocn?ním byla laboratorn? vylou?ena. Po terapii pulzním dexamethasonem se obnovila diuréza a renální funkce se prakticky normalizovala. Jedná se o jednu z nejstar?ích popsaných nemocných s imunotaktoidní glomerulonefritidou. Manifestace akutním anurickým renálním selháním s úpravou renální funkce po terapii nebyla v literatu?e doposud referována.

K?ú?ové slová: Imunotaktoidní glomerulonefritida - Anurie - Paraproteinémie - Kortikosteroidy
Autori:
?íhová Z.1, Honsová E.2, ?pi?ka I.1, ?abka J.1, Merta M.1, Tesa? V.1
1I. interní klinika 1. léka?ské fakulty UK a VFN, Praha, p?ednosta prof.MUDr. Pavel Klener, DrSc. 2Patologicko-anatomické pracovi?t? IKEM, Praha, vedoucí pracovi?t? MUDr. EvaHonsová.
Zdroj: Link.

 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Renálne sydrómy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Renálne sydrómy:
Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.18 sekúnd