Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia

Nefrologické sympózium - Program - Martin - 2012
Publikované: Piatok, 05.10. 2012 - 19:25:08
Vec: Kongresy


V d?och 24. - 26. októbra 2012 sa uskuto?ní Nefrologické sympózium Slovenskej nefrologickej spolo?nosti s medzinárodnou ú?as?ou v Martine.

Program sympózia.

Tento článok si môžete prečítať na webe Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia
http://www.nefrologia.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.nefrologia.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=678