www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Molekulárna patogenéza CKD.
CKD a KV komplikácie

Vysoký krvný tlak, slabá glykemická kontrola, obezita, metabolický syndróm, dyslipidémia, faj?enie, a vy??í vek, sú rizikové faktory pre rozvoj CKD (CKD = chronic kidney disease). V týchto podmienkach, systémový tlak krvi je prená?aný do glomerulovej kapilárnej siete, preto?e je naru?ený autoregula?ný mechanizmus v glomerule.Glomerulová hypertenzia a endotelová dysfunkcia vedie k rozvoju CKD. Albuminúria odrá?a  dysreguláciu glomerulovej hemodynamiky a vaskulárne po?kodenie. Albuminúria nízkeho stup?a (ni??ia ne? be?ný prah mikroalbuminúrie) je nezávislým rizikovým faktorom pre rozvoj CVD (CVD = cardiovascular disease). Renín- angiotezínový systém RAS (RAS = renin-angiotensin system), inzulínová rezistencia a zvý?ená sympatiková aktivita, sa podie?ajú na rozvoji glomerulovej hypertenzie a endotelovej dysfunkcie. Endotelová dysfunkcia by sa mohla by? zaprí?inená poklesom BH4 z eNOS. (BH4=tetrahydrobiopterin, je esenciálny k?ú?ový kofaktor v katalýze eNOS) (eNOS = endothelial nitric oxide synthase = endotelová syntáza oxidu dusnatého). Endotelová dysfunkcia by mohla by? pova?ovaná za v?eobecný mechanizmus, spájajúci CKD a kardiovaskulárne choroby.

K?ú?ové slová: CKD, CVD, endotelová dysfunkcia, albuminúria, eNOS, BH4, tetrahydrobiopterin.

Autori:

Kashihara N, Satoh M.
Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Kawasaki Medical School.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd