www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Mechanizmy cievnej kalcifikácie
Chronická renálna insuficiencia Cievna kalcifikácia je v zna?nej miere spojená s úmrtnos?ou na kardiovaskulárne choroby, hlavne u pacientov s ESRD alebo u pacientov s diabetes mellitus. Okrem devastujúcich vplyvov   nevhodnej biomineralizácie, prejavujúcej sa v kardiologických valvulopatiách, kalcifylaxii a idiopatickej arteriovej kalcifikácii, cievna kalcifikácia je v sú?asnej dobe známa ako znak aterosklerotického za?a?enia, a tie? ako ve?ký prispievate? ku strate arteriovej poddajnosti  a ku rastu pulzého tlaku, zvýraz?ovaného vekom, diabetom a obli?kovou nedostato?nos?ou.

Zmeny v rovnováhe vápnika (Ca) a fosforu (P), ako sú zjavné v pacientov s ESRD, podporujú cievnu kalcifikáciu cez mnohé mechanizmy a mô?e tak vysvetli? alarmujúco vysoké úrovne úmrtí týchto pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami. Stratégia kontroly hladín Ca a P u pacientov s ESRD sa stretla so skorým úspechom pri predchádzaní progresie cievnej kalcifikácie. ?i cievna kalcifikácia mô?e by? reverzibilná, nie je doposia? známe,ale iniciovanie nových ?túdií v tejto oblasti poukazujú na to, ?e v budúcnosti to sná? bude mo?né.

Autor: Cecilia M. Giachelli, Bioengineering Department, University of Washington, Seattle, Washington
Zdroj : www.jasn.org


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Chronická renálna insuficiencia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Chronická renálna insuficiencia:
Allopurinol spoma?uje progresiu renálnych ochorení s hyperurikémiou


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 2

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

Diabetická nefropatia

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd