www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Kontinuálny problém kardiovaskulárnej a kostnej choroby u uremických pacientov: Klinické následky hyperfosfatémie a zdokonalené teraputické prístupy
Chronická renálna insuficiencia

Predkladaný preh?ad sa zameriava na sériu rizikových faktorov, zahrnutých v patogenéze kardiovaskulárnych komplikácií u pacientov podrobených pravidelnému dialyza?nému lie?eniu RDT (RDT = Regular Dialysis Treatment).Mnohé z nich nie sú modifikovate?né ?iadnymi farmakologickými stratégiami alebo lie?bou pomocou dialýzy, iné - ako fosfátové pre?a?enie - ktoré mô?u by? dostato?ne korigované, spoma?ujúc tým progresiu cievnej kalcifikácie. Iným dôle?itým dôvodom kontroly sérového fosfátu je, ?e jeho kumulácia v tele hrá k?ú?ovú úlohu pri spú??aní, priamom alebo nepriamom, sekrécie PTH (PTH = parathormón) s dôle?itými metabolickými dôsledkami hlavne v kosti. Potreba kontrolova? hladiny sérového fosfátu spolieha hlavne na pou?itie fosfátových viaza?ov a v tomto na?om preh?ade sú po analýze nieko?kých P viaza?ov (vápenaté soli, sevelamer, uhli?itan lanthanu), predkladané v súvislosti s ich bezpe?nos?ou a ú?innos?ou.
K?ú?ové slová: Urémia, fosfátové viaza?e, sevelamer, uhli?itan lanthanu.

Autori:

D. Brancaccio1), C. Zoccali2)
1) Renal Department, San Paolo Hospital, University of Milan, Milan - Italy
2)Division of Nephrology, CNR Department of Clinical Physiology, Reggio Calabria - Italy, 2006

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Chronická renálna insuficiencia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Chronická renálna insuficiencia:
Allopurinol spoma?uje progresiu renálnych ochorení s hyperurikémiou


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.15 sekúnd