www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 29, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Kategorizácia liekov platná od 1.7.2005
Zdravotnícke reformy

Ministerstvo vydalo nový zoznam lie?iv a lie?ebných pomôcok.Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republikyMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod?a § 4 ods. 3 zákona ?. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za slu?by súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

opatrenie z 15. júna 2005 ?. OPL0205- 15266/2005 –SL, ktorým sa mení a dop??a opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ?. OLP0604 – 24179/2004 – SL, ktorým sa vydáva zoznam lie?iv a liekov plne uhrádzaných alebo ?iasto?ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (oznámenie ?. 759/2004 Z. z.).


Zmeny sa vykonávajú v ?asti A Zoznam lie?iv a liekov plne uhrádzaných alebo ?iasto?ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, v ?asti B indika?né obmedzenia a v ?asti C Abecedný zoznam.

Opatrenie nadobúda ú?innos? 1. júla 2005.

Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. júna 2005 a mo?no do? nazrie? na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Tu otvori? na stiahnutie.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Zdravotnícke reformy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Zdravotnícke reformy:
V?asné odporú?anie pacientov do nefrologických ambulancií


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd