www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Je prínosom pridanie ARB ku ACEinhibítoru pri mana?mente CKD ?
CKD a KV komplikácie

Antagonizovanie renin antagiotenzín aldosterónového systému RAAS (RAAS = renin-angiotesin-aldosterone-system) zni?uje tlak krvi BP (BP = blood pressure) a redukuje proteinúriu u chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease).BP sa zni?uje pribli?ne o 5 mm Hg, ke? blokátory angiotenzínu II sú pridané ku inhibítorom angiotenzín- konvertujúceho enzýmu ACE (ACE = angiotensin-convering enzyme). Duálna blokáda RAAS má za následok dodato?nú redukciu proteinúrie. Mô?e sa objavi? klinicky nesignifikantná hyperkaliémia a mierny pokles GFR. (GFR = glomerular filtration rate = glomerulárna filtrácia). Údaje týkajúce sa dlhodobej ochrany renálnych funkcií pri tejto kombinácii v?ak chýbajú. Poukazujeme na to, ?e duálna blokáda RAAS má by? pou?ívaná u pacientov s chronickou obli?kovou chorobou, s reziduálnou proteinúriou pri lie?be  maximálnou dávkou ACE inhibítora alebo blokátora angiotezínu II, pod?a údajov prebiehajúcich klinických ?túdií.

K?ú?ové slová: ARB, ACE inhibítor, GF, RAAS.

Autori: 

Cohen DL, Townsend RR. Renal, Electrolyte and Hypertension Division, Department of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104, US

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd