www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Inzulínový rezistencia a glukózová homeostáza u peritoneálnej dialýzy.
Hemodialýza a CAPD

Kardiovaskulárna choroba CVD (CVD = cardiovascular disease) je hlavnou prí?inou smrti u pacientov lie?ených peritoneálnou dialýzou PD (PD = peritoneal dialysis), situácia ktorá sa mô?e vysvetli? pomocou kombinácie tradi?ného a netradi?ného rizikového faktora v CVD u týchto pacientov.Glukózová a inzulínova homeostáza je poru?ená u pacientov s chronickou chorobou obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease), dokonca vo v?asnom ?tádiu CKD, a vedú rôznymi cestami k inzulínovej rezistencii. Do patogenézy inzulínovej rezistencie bolo zahrnutých nieko?ko faktorov, ako anémia, dyslipidémia, urémia, malnutrícia, zvý?ená hladina paratyreoidného hormónu, nedostatok vitamínu D, metabolická acidóza a zvy?ujúca sa plazmatická hladina vo?ných mastných kyselín a prozápalových cytokínov. Inzulínová rezistencia a dyslipidémia sú pozorované a narastajú s progresiou CKD, ?o zohráva úlohu v patogenéze hypertenzie a aterosklerózy. Zvlá?? u PD pacientov, ktorí sú vystavení pôsobeniu glukózy v dialyza?nom roztoku, sa zdôraznia predo?lé metabolické abnormality. Na záver treba poveda?, ?e inzulínová rezistencia a alterovaný glukózový metabolizmus sú ?asto pozorované u CKD, a hoci dialýza ?iasto?ne koriguje tieto poruchy, pou?itie glukózových PD roztokov zintenzív?uje série ?kodlivých metabolických dôsledkov. Nové terapeutické opatrenia, zamerané na redukovanie metabolických ochorení týchto pacientov sú naliehavo potrebné  za ú?elom zlep?enia pre?ívania PD pacienta.

Autori:

Fortes PC, de Moraes TP, Mendes JG, Stinghen AE, Ribeiro SC, Pecoits-Filho R. Center for Health and Biological Sciences, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brazil.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hemodialýza a CAPD
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hemodialýza a CAPD:
Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

Hemodialýza a CAPD

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.18 sekúnd