www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Inzulínová rezistencia a progresia IgA glomerulonefritídy
Chronická renálna insuficiencia

IgA glomerulonefritída IgAGN (IgAGN = IgA glomerulonephritis) má vysoko variabilnú prognózu s 15-40 % rizikom progresie do kone?ného ?tádia obli?kovej choroby. Hypertenzia, proteinúria a obli?ková nedostato?nos? sú rizikovými faktormi, asociovanými so zlou prognózou. Úloha inzulínovej rezistencie je pri IgAGN nejasná.METÓDY : Z retrospektívnej kohorty pacientov s IgAGN, celkove 174 pacientov (z toho 104 mu?ov) bolo pozvaných na dve náv?tevy na klinike, po 11 a 16 rokoch (stredné ?asy) po bioptickom stanovení diagnózy. Zo v?etkých pacientov 63 % bolo diagnostikovaných najmenej 10 rokov pred prvou náv?tevou. Progredujúca choroba bola definovaná ako prekro?enie normálneho limitu cystatínu- C, a ukázalo sa, ?e do?lo k zvý?eniu nad 20 % medzi prvou a druhou náv?tevou, alebo pri transplantácii obli?ky alebo pri za?atí dialýzy. Plazmatická hladina inzulínu, index pre homeostázny model stanovenia inzulínovej rezistencie HOMA-IR (HOMA-IR = homeostasis model assessment of insulin rersistance) a cystatín -C, boli pre analýzu získané od 118 pacientov.

VÝSLEDKY: IgAGN bola progredujúca u 18.5 % pacientov druhej náv?tevy. Hladina inzulínu a HOMA-IR po?as prvej náv?tevy sa javili v signifikantnej asociácii s progresiou IgAGN (P = 0.019, resp. 0.005).

ZÁVERY : Na?e výsledky ukazujú, ?e dodato?ne k známemu rizikovému faktoru ako je vek, hypertenzia, proteinúria a hyperurikémia, sa pripájajú s progresiou IgAGN hladina plazmatického inzulínu a vypo?ítaného HOMA-IR.

K?ú?ové slová: IgA glomerulonefritída, cystatín-C, inzulín, HOMA-IR.

Autori:

Kaartinen K, Syrjanen J, Porsti I, Harmoinen A, Pasternack A, Huhtala H, Niemela O, Mustonen J.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Chronická renálna insuficiencia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Chronická renálna insuficiencia:
Allopurinol spoma?uje progresiu renálnych ochorení s hyperurikémiou


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

Renálne sydrómy

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd