www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Imunosupresívne stratégie pri transplantácii obli?ky: Aká je úloha inhibítorov kalcineurínu?
Transplantácia obli?iek Inhibítory kalcineurínu (CNIs = calcineurin inhibitors) cyklosporín a takrolimus, boli v klinickej transplantológii základnými kame?mi imunosupresívnych stratégií. V sú?asnej dobe re?imy, ktoré sú v naj?ir?ej miere pou?ívané, obsahujú CNIs.

Av?ak v posledných rokoch bolo realizovaných ve?a klinických ?túdií, zameraných na redukovanie alebo vylú?enie CNIs. Predkladný ?lánok podáva preh?ad na sú?asné a budúce imunosupresívne stratégie, so zvlá?tnym dôrazom na úlohu CNIs, a to vo svetle sú?asných ?túdií na poli transplantácie obli?ky. V sú?asnom období CNIs stále hrajú v tomto smere dôle?itú úlohu.

Autori:

Wong, Waichi „1“; Venetz, Jean-Pierre „2“; Tolkoff-Rubin, Nina „1“; Pascual, Manuel „2, 3“

15. august 2005.

Zdroj:

http://www.co-nephrolhypertens.com/pt/re/coneph/abstract.00007890-200508150-00001.htm;jsessionid=DnFS1Tz7pQCcCeiOqOVh27C7LnTeuDXcD9MnYIej2JLboJnbrKvl!-1173786811!-949856145!9001!-1?index=1&database=ppvovft&results=1&count=50&searchid=2&nav=search


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Transplantácia obli?iek
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Transplantácia obli?iek:
Farebná dopplerovská ultrasonografia v diagnostike vývoja renálneho ?tepu


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd