www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Imidapril: Preh?ad jeho pou?itia u esenciálnej hypertenzie, diabetickej nefropatie typu 1 a u chronického srdcového zlyhania
Lie?ebné stratégie

Imidapril (Tanatril[obchodná zna?ka]), pomocou jeho aktívneho metabolitu imidaprilátu pôsobí ako inhibítor ACE (ACE = angiotensin-converting enzyme) pri supresii premeny angiotenzínu I na angiotenzín II, a pritom redukuje celkový periférny odpor a systémový tlak krvi BP (BP = blood pressure).Pri klinických ?túdiách bol orálny imidapril ú?inným antihypertenzným liekom pri lie?ení miernej a? stredne ?a?kej esenciálnej hypertenzie. Nieko?ko dôkazov nazna?ovalo, ?e imidapril tie? zlep?uje zá?a?ovú funk?nú schopnos? u pacientov s chronickým zlyhaním srdca CHF (CHF = chronic heart failure) a redukuje exkréciu albumínu v mo?i u pacientov s diabetes mellitus typu 1. Imidapril bol dobre tolerovaný, s ni??ím výskytom suchého ka??a ne? u enalaprilu alebo u benazeprilu, a je na prvom mieste pri vo?be ACE inhibítora pre lie?bu miernej a? stredne ?a?kej esenciálnej hypertenzie.
K?ú?ové slová: esenciálna hypertenzia, imidapril, inhibítor ACE, zlyhanie srdca, albuminuria.
Autori:

Robinson DM, Curran MP, Lyseng-Williamson KA.
Wolters Kluwer Health, Adis, Auckland, New Zealand, an editorial office of Wolters Kluwer Health, Conshohocken, Pennsylvania, USA.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Lie?ebné stratégie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Lie?ebné stratégie:
Diéta s nízkym obsahom bielkovín u chronickej obli?kovej nedostato?nosti...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.17 sekúnd