www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Hyperurikémia ako rizikový faktor kontrastnou látkou indukovanej nefropatie u pacientov s chronickým ochorením obli?iek
TIN, IMC

Hyperurikémia ako rizikový faktor pre kontrastnou látkou indukovanú nefropatiu CIN (CIN = contrast-induced nephropathy) nebola doteraz ?tudovaná. Zámerom predkladanej ?túdie bolo ur?i? vplyv hyperurikémie na rozvoj CIN u pacientov podrobených koronárnej angiografii.Metódy: Bola to prospektívna kohortná ?túdia. Celkove 266 pacientov v strednom veku 58.33 ± 7.85 rokov a so sérovým  kreatinínom >/= 1.2 mg/dl bolo rozdelených na dve skupiny (hyperurikemickú, n = 126, a normourikemickú, n = 140). CIN bola definovaná ako rast o >/= 25 % kreatinínu nad bazálnu hodnotu v období 48 hod od angiografie, a hyperurikémia ako sérová kyselina mo?ová >/= 7 mg/dl u mu?ov a >/= 6.5 mg/dl u ?ien.
Výsledky: CIN sa vyskytovala v 15.1 % hyperurikemickej skupiny a v 2.9 % normourikemickej skupiny (P < 0.001). Sérový kretinín vzrástol z 1.45 ± 0.20 na 1.67 ± 0.45 mg/dl v hyperurikemickej skupine a z 1.42 ± 0.16 na 1.56 ± 0.23 mg/dl v normourikemickej skupine (P < 0.001). Hyperurikémia [(OR = odds ratio = pomer pravdepodobnosti) 4.71; 95 % interval dôvery (95 % CI) 1.29-17.21; P = 0.019] a vysoká incidencia viac-cievneho koronárneho postihnutia (OR 3.59; 95 % CI 1.12-11.48; P = 0.032 v hyperurikemickej skupine boli prediktormi CIN. Hypoalbuminémia (P = 0.001) a vek >/= 70 rokov (P = 0.023) boli inými indikátormi rizika CIN. D??ka pobytu v nemocnici (P < 0.001) a CIN vy?adujúca náhradnú renálnu terapiu (P = 0.017) boli v hyperurikemickej skupine podstatne vy??ie. Bolo zistené, ?e hladina sérovej kyseliny mo?ovej >/= 7 mg/dl u mu?ov a >/= 5.9 mg/dl u ?ien, sú najlep?ími výberovými hodnotami pre predikciu CIN.
Záver: Na?e údaje podporujú hypotézu, ?e pacienti s hyperurikémiou sú rizikoví z h?adiska vývoja CIN.

K?ú?ové slová: hyperurikémia, kontrastnou látkou indukovaná nefropatia.

Autori:

Toprak O; Cirit M;Esi E; Postaci N; Yesil M; Bayata S
Department of Medicine, Division of Nephrology, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, USA, 2006.

Zdroj:

http://www.medscape.com/medline/abstract/16400673?queryText=acid%20uric%20nephropathy%20atherosclerosis


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o TIN, IMC
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému TIN, IMC:
Brucelová glomerulonefritída: kazuistika a preh?ad literatúry


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 5

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.09 sekúnd