www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Henoch-Schönleinova purpura and Crohnova choroba v jednej rodine
Renálne sydrómy

16 ro?ná ?ena, ktorá podstúpila apendektómiu mala terminálnu segmentálnu ileitídu a o nieko?ko dní neskôr rozvíjajúcu sa Henoch-Schönleinovu purpuru HSP (HSP = Henoch-Schönlein purpura).Jej brat trpel postinfek?nou HSP, kým jej matka bola postihnutá Crohnovou chorobou. HLA (HLA = human leukocyte antigen) typizácia pacientky odhalila DRB1*11 allelu, o ktorej sa referovalo, ?e je asociovaná s HSP, ale brat sa ukázal ako negatívny, nazna?ujúc tým, ?e táto allela bola pre patogenézu HSP bezvýznamnou. Pacient a iní príbuzní nemali zistený HLA DRB1*01, ktorá je jedinou triedou II fenotypu, o ktorej bolo referované, ?e je asociovaná s obidvomi chorobami. Zatia? ?o správa o tomto prípade poskytuje podporu my?lienke, ?e v?asné rozpoznanie pôvodnej Crohnovej choroby a HSP u toho istého pacienta nie sú nijak asociované, nazna?uje, ?e ke? dva patologické stavy majú spolo?né genetické pozadie, nezdá sa, ?e sa to vz?ahuje na triedu II HLA fenotypov.

K?ú?ové slová: Henoch-Schönleinova purpura, Crohnova choroba, HLA typizácia, DRB1*11 allela.

Autori:
D. Cassater1), G. Gambaro2), A. Fabris2), C. Cena1), S. Calabria1), S. Capelluto1), A. Lupo2)
1)School of Medicine, University of Verona, Verona - Italy
2)Department of Biomedical and Surgical Sciences, Division of Nephrology, University of Verona, Verona - Italy

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Renálne sydrómy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Renálne sydrómy:
Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd