www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Goodpastureov syndróm u gravidnej ?eny
Renálne sydrómy Goodpastureov syndróm, imunologické ochorenie charakterizované glomerulonefritídou a s pulmonálnou hemorágiou, sa v tehotenstve vyskytuje zriedkavo.

Popis prípadu: Popisujeme pacientku, ktorá bola diagnostikovaná s Goodpastureovým syndrómom v druhom trimestri. Stav si vy?adoval dennú hemodialýzu, intermitentnú plazmaforézu a imunosupresívnu terapiu. Gravidita bola komplikovaná hypertenziou a nízkou pôrodnou hmotnos?ou novorodenca, a to pred?asne narodeného, pribli?ne v 26 tý?dni gravidity cisárskym rezom, v dôsledku nepovzbudivého stavu plodu. Zhor?enie stavu plodu mô?e by? sekundárnym, vzh?adom ku komplikáciám, ako je hypertenzia a fetálna nezrelos?.

Záver: Goodpastureov syndróm v gravidite mô?e by? spojený so zna?nou materskou a fetálnou morbiditou.

K?ú?ové slová: Goodpasture syndróm, glomerulonefritída, pulmonálna hemorágia, hemodialýza, imunosupresívna terapia

Autori:

Vasiliou, D Marie MSc, MD; Maxwell, Cynthia MD, FRCSC ; Shah, Prakeshkumar MD, MRCP ; Sermer, Mathew MD, FRCSC, november 2005.

Zdroj:

http://www.co-nephrolhypertens.com/pt/re/coneph/abstract.00006250-200511020-00022.htm;jsessionid=D62THjEUHUK5LJJh6YGQ7JX1AYqC8B2FyHB2721BQcajx3kuAEWf!1405829113!-949856145!9001!-1?index=1&database=ppvovft&results=1&count=50&searchid=3&nav=search


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Renálne sydrómy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Renálne sydrómy:
Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd