www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Endotelín, hypertenzia a chronická choroba obli?iek: nové poh?ady
Hypertenzia a obli?ky

Endotelín je dôle?itý vo vývoji kardiorenálnych chorôb. Tento preh?ad diskutuje sú?asný vývoj pri chápaní úlohy endotelínu v etiopatogenéze hypertenzie a chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease).Produkcia endotelínu-1 rastie u hypertenzie a u CKD. Endotelín-1 stimuluje vazokonstrikciu, zápal a fibrózu,  pri?om indukuje hypertenziu, aterosklerózu a CKD. Tieto efekty sú úzko spojené s angiotenzínom II a  reaktívnymi formami kyslíka. V predklinických ?túdiách antagonisty endotelinových receptorov boli efektívne pri lie?be hypertenzie (hlavne endotelovej dysfunkcie) a CKD. V predklinických ?túdiách e?te ú?innej?ie boli A- selektívni antagonisty endotelínu. Endotelínová blokáda redukuje tlak krvi u pacientov s rezistentnou hypertenziou, s prídavným benefitom na metabolický syndróm. Endotelínový antagonizmus zlep?uje proteinúriu v CKD (diabetickú alebo nediabetickú), hlavne u pacientov lie?ených inhibítormi angiotenzínu II.

Endotelín je s?ubný liek pri lie?be rezistentnej hypertenzie a pri CKD, s prídavným potenciálnym benefitom v lie?be aterosklerózy a metabolického syndrómu.

Autori:

Kohan DE. a. Division of Nephrology, University of Utah Health Sciences Center, USA. b. Salt Lake Veterans Affairs Center, Salt Lake City, Utah, USA.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia a obli?ky
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia a obli?ky:
Esenciálna hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd