www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Dôkaz endotelovej dysfukcie pri preeklampsii a riziko nepriaznivého výsledku v gravidite
Hypertenzia v gravidite

Cie?om tejto ?túdie je skúma? ?i endotelová dysfunkcia, ak je stanovovaná pomocou zvý?eného celulárneho fibronektínu cFN (cFN = cellular fibronektin), u ?ien s preekampsiou je asociovaná s rastúcim rizikom pred?asného pôrodu a/alebo s pôrodom plodu nízkeho gesta?ného veku SGA (SGA = small-for-gestional-age).Plazmatická hladina maternálneho cFN bola meraná pomocou enzýmatického imunosorbentného skú?obného zariadenia vo vzorkách zhroma??ovaných pri 605 normotenzných ?enách, pri 171 ?enách s tranzientnou hypertenziou, a pri 187 ?enách s preeklampsiou. Logistická regresívnos? bola pou?itá ku ur?eniu rizika pre pred?asný pôrod, pre SGA, alebo pre obidvoje. Zvý?ený cFN pri ?enách s preeklampsiou bol asociovaný so rastúcim rizikom predasného pôrodu a SGA (pomer pravdepodobnosti, 3.0; interval dôveryhodnosti [CI], 1.0 - 8.7) porovnaných so ?enami s preeklampsiou bez zvý?eného eFN. Riziko pred?asného pôrodu bolo 14.7- krát vy??ie (CI, 8.1 - 26.7) a riziko SGA bolo 6.8- krát vy??ie (CI, 3.5 - 13.1) u ?ien s preeklampsiou, hyperurikémiou, a so zvý?eným cFN, v porovnaní s normotenznými ?enami. Zvý?enie cFN je prevládajúce medzi ?enami s preeklampsiou a identifikuje ?eny s rizikom pred?asného pôrodu a SGA.

K?ú?ové slová: celulárny fibronektín, hypertenzia, preeklampsia.

Autori:

Powers RW, Catov JM, Bodnar LM, Gallaher MJ, Lain KY, Roberts JM. Magee-Womens Research Institute, Pittsburgh, Pennsylvania 15213, USA., 9. január 2008.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia v gravidite
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia v gravidite:
Kyselina mo?ová ako patogenetický faktor pri preeklampsii


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd