www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Diagnóza a lie?ba primárnych glomerulových ochorení. Membranózna nefropatia, fokálne segmentálna glomeruloskleróza a IgA nefropatia
Renálne sydrómy Membranózna nefropatia, fokálna segmentálna glomeruloskleróza FSGS (FSGS = focal segmental glomerulosclerosis) a IgA nefropatia, sú naj?astej?ími a najdôle?itej?ími primárnymi glomerulopatiami.

Idiopatická membranózna nefropatia a primárna FSGS sa oby?ajne prejavuje nefrotickým syndrómom s obli?kovou nedostato?nos?ou alebo bez nej, kým IgA nefropatia je ?astej?ie charakterizovaná hematúriou a proteinúriou (asymptomaticky). Hoci následky týchto glomerulopatií je ve?mi premenlivý, ve?a pacientov bude progredova? ku kone?nému ?tádiu obli?kovej choroby ESRD. V  predkladanom preh?ade diskutujeme nieko?ko aspektov primárnych glomerulopatií, s dôrazom na mo?ný prínos imunosupresívnych postupov.

K?ú?ové slová. Membranózna nefropatia, fokálne segmentálna glomeruloskleróza, IgA nefropatia. ESRD, hematuria, proteinuria, imunosupresia.

Autori:

Deegens JK; Wetzels JF
Department of Medicine, Division of Nephrology, Radboud University Nijmegen Medical Center, Nijmegen, The Netherlands.

Zdroj:

http://www.medscape.com/medline/abstract/15986018?queryText=iga%20nephropathy


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Renálne sydrómy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Renálne sydrómy:
Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4.75
Hlasov: 4

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd