www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
March 5, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Diabetická nefropatia je asociovaná s oxida?ným stresom a s poklesom produkcie renálneho oxidu dusnatého
Diabetická nefropatia

Patogenéza diabetickej nefropatie ostáva stále celkom neobjasnená a to ?iasto?ne v dôsledku chýbania vhodného ?ivo?í?neho modelu, ktorý napodob?uje humánne renálne ochorenie pri diabetes mellitus typu 2.V tejto ?túdii je popisovaná história renálnych prejavov u krýs ZSF1, na nedávno vyvinutom krysom modeli diabetu typu 2. Sam?ie ZSF1 krysy dosiahli obezitu a hypertriglyceridémiu v 20 tý?dni veku, pri?om boli na vysokouhlohydrátovej diéte. Tie? sa vyvinula systolická a diastolická hypertenzia, hypercholesterolémia, hypertriglyceridémia, proteinúria a renálne zlyhanie. Renálna histológia ukázala zmeny konzistentné s v?asnou diabetickou nefropatiou, zahr?ujúca artériolárne zhrubnutie, tubulárnu dilatáciu a atrofiu, zhrubnutie bazálnej membrány a mesangiálnu expanziu. ?alej, produkcia renálneho oxidu dusnatého sa zní?ila a homogenizovala z renálneho kortexu, ?o demon?truje redukovanú expresiu z renálneho endotelu obli?ky a indukciu NO syntázy. Tieto zmeny boli asociované so zvý?enými mo?ovými hladinami a s renálnou expresiou 8-hydroxydeoxyguanosínu, indikátora mitochondriálneho oxida?ného stresu, ako aj s rastúcou tvorbou renálneho peroxynitritu. Podávanie bu? inzulínu alebo antioxida?nej alfa lipoovej kyseliny zni?uje proteinúriu a oxida?ný stres, ale len zní?enie proteinúrie spoma?uje progresiu zlyhania obli?iek. Zhr?ujeme, ?e krysy ZSF1 predstavujú najvhodnej?í krysí model na ?túdium diabetickej nefropatie u diabetu typu 2, a ?e obli?kové lézie asociované s rastom oxida?ného stresu a so zní?ením dostupnosti renálneho oxidu dusnatého.

K?ú?ové slová: oxid dusnatý, diabetická nefropatia.

Autori:

Sharma Prabhakar*,, Joel Starnes*, Shuping Shi*, Betty Lonis* and Ruc Tran. Deparments of *Internal Medicine, Physiology, and Pathology, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, Texas., 26. jún 2007.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diabetická nefropatia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diabetická nefropatia:
Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd