www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 29, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Definícia metabolického syndrómu pri peritoneálnej dialýze
Hemodialýza a CAPD

Metabolický syndróm MetS (MetS = metabolic syndrome) je definovaný ako nahromadenie rizikových faktorov pre diabetes mellitus a kardiovaskulárne choroby: je tie? nezávislým rizikovým faktorom pre rozvoj chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease) vo v?eobecnej populácii.CKD má ve?a podobností a asociácií s MetS - ?peciálne inzulínová rezistencia, glukózová intolerancia, hypertenzia, dyslipidémia a obezita - vo v?asných ?tádiách CKD. V neskor?ích ?tádiách CKD, urémia a uremické komplikácie, ako je retencia tekutín, proteínovo-energetická malnutrícia, zápal a oxida?ný stres, ?alej prispievajú k prevalencii MetS u CKD pacientov. Okrem toho, pacienti na PD (PD = peritoneal dialysis) vystavení expozícii glukózovým roztokom majú zvý?ené riziko rozvoja metabolických komplikácií. Definícia a patogenéza MetS je stále diskutovaná a ?iadna ?tandardná definícia nebola stanovená pre MetS u pacientov PD. ?alej, mali by sa prejedna? paradoxné spojenia niektorých z rizikových faktorov v MetS s klesajúcou úmrtnos?ou. Okrem toho mal by by? objasnený benefit intervencii zameraných na tieto rizikové faktory v ?al?ích klinickým ?túdiách.

K?ú?ové slová: peritoneálna dialýza, metabolický syndróm, CKD.

Autori: 

Park SH, Lindholm B. Division of Baxter Novum and Renal Medicine, Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hemodialýza a CAPD
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hemodialýza a CAPD:
Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.15 sekúnd