www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
March 26, 2017 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (všetky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Najčítanejšie články
· Odoberanie noviniek
· Témy (všetky)
· Vyhľadávanie
· Zaslať abstrakt
· Zaslať pripomienku

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Brucelová glomerulonefritída: kazuistika a prehľad literatúry
TIN, IMC

Autori predkladajú prípad 17 ročného pastiera, ktorý bol behom infekcie brucellou diagnostikovaný ako proliferatívna glomerulonefritída a difúzna tubulointersticiálna nefritída. Patogenéza a mechanizmus obličkového postihnutia behom infekcie brucellou sa diskutuje vo svetovej literatúre.Úvod

Brucelóza je zoonóza s veľmi širokým spektrom klinických nálezov. Hoci osteoartikulárne komplikácie sú najobvyklejšie, kožné, genitourinárne, nervové, respiračné a hematologické systémové ťažkosti sa môžu vyskytnúť v priebehu infekcie. Referujeme o prípade mladého muža, ktorý mal glomerulonefritídu spôsobenú brucelózou, a tiež referujeme o prehľade bežnej literatúry.

Kazuistika

17- ročný mladý muž, ktorý pracoval ako pastier, v predchádzajúcich 3 mesiacoch bol u nás vyšetrený pre hematuriu a lumbalgiu v pravom boku. Tieto symptómy boli sprevádzané nauzeou, zvracaním a horúčkou. Bolesť v kolene a slabosti dolných končatín boli pri podrobnejšej anamnéze taktiež odhalené. Pacient nereferoval o žiadnej epizóde, týkajúcej sa infekcie horného dýchacieho traktu, ani o dlhotrvajúcom používaní nejakého lieku, a ani jeho lieková anamnéza nesúvisela s terajším ochorením.

Pri fyzikálnom vyšetrení mal pacient teplotu 38.5°C, jeho spojovky boli bledé a mal pretibiálny edém a hepatomegaliu.(3 cm pod rebrovým okrajom). Tlak krvi bol normálny. Laboratórna analýza vykazovala hladinu  hemoglobínu 11.9 g/dL, hematokrit o hodnote 33.7, FW 85 mm/h,  C- reaktívny protein 4.09 mg/dL (0 až 0.8), hladina sérových dusíkatých látok BUN (BUN = blood urea nitrogen) 128 mg/dL (18 až 40), hladina kreatinínu 3.6 mg/dL (0.5 až 1.2), hladina  alanín aminotransferázye 68 IU/L (0 až 46) a aspartát amínotransferázy  52 IU/L (0 až 49). Anti- streptolyzínová O titrácia bola normálna; antinukleárne protilátky ANA a anti-ds DNA boli negatívne.  24- hodinová urinoanalýza objavila proteinúriu (1,234 mg/d). Brušná ultrasonografia ukázala normálnu veľkosť obličiek s vyššou echogenitou parenchýmu a hepatomegaliu. Pacient bol hospitalizovaný s diagnózou akútnej glomerulonefritídy. Echokardiografia nebola pozoruhodná. Vzhľadom na horúčku pacienta, Brucella aglotinačný test bol realizovaný a bola objavená 12/2,560 pozivita. Rose- Bengalov test, immunoglobulínové protilátky IgM a IgG boli pozitívne. Komplement a hladina Ig bola normálna. Obličková biopsia zodpovedala tubulointersticiálnej nefritíde  a difúznej proliferatívnej glomerulonefritíde (obrázky A a B). Priama immunofluorescencia ukázala C3 depozície glomerulov. Pacient bol liečený  kombináciou rifampicínu a doxycyklínu. Pacient bol prepustený z liečby po vyriešení proteinúrie a horúčky, a pri normalizácii BUN a kreatinínu.

Renálna biopsia pacienta, obr.A, zjavný mesangiálny matrix, mesangiálna celularita (mesangiálne bunky a neutrofily ), endokapilárna proliferácia , obliterované kapilárne kľučky, segmentálna fibrínová akumulácia. Obr.B, zmiešané zápalové bunkové agregácie v interstíciu, masívna hyalinizácia.

Diskusia

Obličkové poškodenie v priebehu brucelózy nie je všeobecne známe.
Nefritída počas brucelózy sú obvykle klasifikuje do troch typov: akútna intersticiálna nefritída alebo pyelonefritis behom akútnej infekcie, chronické poškodenie s granulomatózou a kazeifikačnou nekrózou, a renálne poškodenie v súvislosti s brucelóznou endokarditis . Sekundárna IgA nefropatia, sprevádzaná s brucelózou, bola taktiež popísaná. Za týmito procesmi je buď priama invázia baktérií (intersticiálna nefritída), alebo nepriame poškodenie spôsobené cirkuláciou imunokomplexov. (glomerulonefritis). U nášho pacienta pravdepodobne v patogenéze hrajú úlohu obidva mechanizmy.
Pacienti s brucelóznou glomerulonefritídou takmer vždy sa prezentujú abnormalitami močového sedimentu a proteinúriou a/alebo azotémiou. U nášho pacienta, veľká hematúria, proteinúria a vzrastajúce hladiny BUN boli detekované behom počiatočných laboratórnych analýz.
Napriek obličkovej biopsii, presná diagnóza je vo všeobecnosti stanovená po antibiotickom liečení  brucellózy. U nášho pacienta, po 1 mesiaci liečby rifampicínom a doxycyklínom, hematúria, proteinúria a azotemia  celkom ustúpili.

Záver

Tento prípad priťahuje pozornosť vzhľadom k zriedkavému  klinickému scenáru nefritídy počas brucelózy. Podľa toho infekcia brucellou nemôže byť vylúčená ako nepodstatná u pacientov s akútnou glomerulonefritídou neznámej etiológie, hlavne v endemických regiónoch.

Kľúčové slová:  Brucelóza, Brucella, glomerulonefritída, intersticiálna nefritída, proteinúria, hematúria, BUN

Autori:

Ihsan Ustun, MD; Levent Ozcakar, MD; Nilufer Arda, MD; Murat Duranay, MD; Emel Bayrak, MD; Kadir Duman, MD; Murat Atabay, MD; Basak Engin Cakal, MD; Kadri Altundag, MD; and Serdar Guler, MD, 23.1.2006.

Zdroj:

http://www.medscape.com/viewarticle/521233?src=mp


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o TIN, IMC
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému TIN, IMC:
Brucelová glomerulonefritída: kazuistika a prehľad literatúry


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 3
Hlasov: 5

Dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: Štefan Kolesár
Tento server dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je určená len pre lekárov, farmaceutov, študentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za správnosť resp. úplnosť údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podieľajúci partneri nezodpovedajú za škody vzniknuté na základe týchto informácií. Každé využitie informácií je na vlastné riziko užívateľa. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na našich stránkach, nechcú a nesmú v žiadnom prípade nahradiť lekárske poradenstvo, diagnózu a ošetrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd