www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 29, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Bezpurínová diéta
Diéty

je diéta pri dne a hyperurikemickom  syndróme. Ide o ochorenia látkovej premeny,  prejavujúce sa zvý?ením hladiny kyseliny mo?ovej v krvi, zápalom k?bov,  obli?iek a postihnutím iných orgánov. Dlhodobé  prejedanie sa potravinami s vysokým obsahom purínov vedie k  vzniku dnavého záchvatu a ?al?ím komplikáciam.Potraviny pod?a obsahu purínov rozde?ujeme do 3 skupín:

A. Potraviny s vysokým obsahom purínov : vnútornosti - pe?e?, obli?ky p?úca, mozo?ek a iné, sardele, sardinky, krv, mäsové vývary - bujóny.
B. Potraviny so stredným obsahom purínov: mäso hovädzie, brav?ové, te?acie, hydina, ryby,  strukoviny - fazu?a hrach, ?o?ovica
C. potraviny s malým obsahom purínov: zelenina, ovocie, mlieko, syr, vají?ka, obilniny

V?eobecné diétne zásady:
1. zákaz v?etkých jedál v skupine A. Zo skupiny B sa povo?uje jedna porcia 2x tý?denne.
2. ako náhradu mäsa pou?i? syr vají?ka a mlieko.
3. obmedzi? aj potraviny obsahujúce ve?a ??ave?anov, ktoré podporujú vznik mo?ových kame?ov: jahody, brusnice, ríbezle, rebarbora, ?penát. Ostatné ovocie je povolené.
4. potraviny v skupine C mo?no konzumova? bez obmedzenia pokia? pacient nemá nadváhu.
5. z nápojov úplne vylu?ujeme alkohol, najmä destiláty, ?umivé  a ?a?ké vína . Neodporú?ajú sa jedlá korenené a jedlá v rôsole- aspiku
6. dôle?itou sú?as?ou lie?by je dostato?ný príjem tekutín, za ú?elom zvý?enia vylu?ovania mo?u obli?kami na 1 800 -2 000ml za de?. Odporú?a sa príjem 2 - 3 litrov ?istej vody alebo slabo alkalickej minerálky.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diéty
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diéty:
Bezpurínová diéta


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4.21
Hlasov: 146

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd