www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Asymptomatická bakteriúria: Ktorý mana?ment sa má uplatni? u pacientov s diabetes mellitus?
TIN, IMC

Vä??ina výskumov o asymptomatickej bakteriúrii ASB (ASB = asymptomatic bacteriuria) u pacientov s diabetes mellitus bola realizovaná u ?enských pacientiek, s prevalenciou pribli?ne 7 - 13 %, asi 3 a? 4 krát vy??ou ne? je roz?írenie referované pre nediabetické ?eny.Slabá metabolická kontrola, ako bola ur?ená pomocou glykovaného  hemoglobínu A1c alebo pomocou glukosúrie, nie je spojená s rastom ASB. Glykozúria je spojená so zvy?ujúcim sa rizikom symptomatickej infekcie mo?ového traktu medzi pacientmi s diabetom 2. typu, ale nie s diabetom 1. typu. Tieto infekcie majú snahu by? komplikovanej?ími a sú spôsobené viac rezistentnými organizmami, ne? je referované u nediabetických pacientov. Napriek tomu, systematický skríning a lie?ba ASB neukázali ?e redukujú dlhodobé komplikácie, ako je progresia ku artériovej hypertenzii alebo k obli?kovému zlyhaniu, alebo symptomatické infekcie mo?ového traktu (vrátane pyelonefritis), vy?adujúce hospitalizáciu kvôli týmto infekciám. A tak údaj, ktorý je k dispozícii, nepodporuje systematický skríning a antimikrobiálnu lie?bu ASB u pacientov s diabetes mellitus.

K?ú?ové slová: diabetes mellitus, asymptomatická bakteriúria,  glykozúria.

Autori:

Frippiat F.
Departement de Medicine, Service de Medecine interne generale, Maladies Infectieuses, CHU Sart Tilman, Liege, Máj - jún 2005

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o TIN, IMC
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému TIN, IMC:
Brucelová glomerulonefritída: kazuistika a preh?ad literatúry


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd