www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Artériová hypertenzia, chronická obli?ková nedostato?nos? a dialýza
Hemodialýza a CAPD

Hlavná charakteristika hypertenzie pri chronickej chorobe obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease), hlavne pri CKD ?tádia 5, je zvý?ený systolický tlak, s normálnym alebo nízkym diastolickým tlakom.Táto izolovaná systolická hypertenzia je tie? charakterizovaná pomocou abnormálneho rastu pulzného tlaku, ktorý je sám o sebe nezávislým kardiovaskulárnym rizikovým faktorom. Hlavným dôvodom pre tieto abnormality je zrýchlené starnutie artériového systému, najmä aorty ve?kých centrálnych artérií. Toto starnutie je charakterizované stuhnutím artérií, ktorého história sa nedá jasne porozumie?. Jeden z hlavných patologických faktorov, spojených so stuhnutím, je mimoriadna kalcifikácia stien artérie, najmä medie (mediakalkóza). Minerálové metabolické choroby, ako je hyperfosfatémia, hrajú v patofyziológii kalcifikcie ve?kú úlohu. Artériová tuhos? je charakterizovaná pomocou ve?mi strmého volumovo - tlakového vz?ahu a je asociovaná s hemodynamickou nestabilnos?ou. Malý objem krvi zvy?uje produkciu abnormálne vysokého tlaku, kým malý pokles objemu krvi by mohol by? spojený s hlbokou hypotenziou.

K?ú?ové slová: dialýza, CKD, krvný tlak, hypertenzia.

Autori:

London G, Marchais S, Guérin A, Métivier F.
Centre Hospitalier F.H.MANHES, 8 Rue Roger-Clavier, 91712 Fleury-Merogis, France., október 2007

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hemodialýza a CAPD
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hemodialýza a CAPD:
Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 2

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.15 sekúnd