www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Akútna pyelonefritída v gravidite
TIN, IMC

Pre?etri? výskyt pyelonefritídy a výskyt rizikových faktorov, mikrobiálne patogény a pôrodnícke komplikácie u ?ien s akútnou antepartum pyelonefritídou.METÓDY: Informácie o tehotných ?enách s akútnou pyelonefritídou boli zhroma??ované v longitudinálnej ?túdii po?as 2 rokov. V?etky ?eny boli hospitalizované a boli lie?ené  intravenóznymi antimikrobiálnymi liekmi. Porovnávali sme výsledky týchto ?ien s výsledkami ostatných gravidných ?ien, získané v na?ej nemocnici behom toho istého ?asového obdobia.

VÝSLEDKY: ?tyristo?tyridsa? prípadov akútnej antepartum pyelonefritídy bolo identifikovaných behom obdobia na?ej ?túdie (výskyt 1.4 %). Hoci neboli významné rozdiely v etniku, pyelonefritída bola spojená s nuliparitou (44 % oproti 37 %, P = .003) a mladým vekom (P =.003). Trinás? percent ?ien malo pre pyelonefritídu známy rizikový faktor. Akútna pyelonefritída sa ?astej?ie vyskytovala v druhom trimestri (53 %) a  predominantným uropatogénom boli Escherichia coli (70 %) a grampozitívne mikroorganizmy, vrátane skupiny B [beta] streptokoka (10 %). Komplikácie zahr?ovali anémiu (23 %), septikémiu (17 %), tranzitornú obli?kovú dysfunkciu (8 %) a pulmonárnu insuficienciu (7 %)

ZÁVER: Incidencia pyelonefritídy ostala nízka v ére rutinného prenatálneho skrínigu asymptomatickej bakteriurie. Táto sa vyskytuje v prvom trimestri v  1 z 5 predpôrodných prípadoch. Grampozitívne uropatogény sa zis?ujú oby?ajne s pokra?ujúcou graviditou v ?al?ích trimestroch. Materské komplikácie sa vyskytujú, ale so zriedkavými pôrodníckymi komplikáciami.

Autori:

Hill, James B. MD; Sheffield, Jeanne S. MD; McIntire, Donald D. PhD; Wendel, George D. Jr MD


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o TIN, IMC
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému TIN, IMC:
Brucelová glomerulonefritída: kazuistika a preh?ad literatúry


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd