www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Akútna a tranzitorná strata podocytov a proteinúria pri preeklampsii
Hypertenzia v gravidite

Glomerulové podocyty sú známe tým ?e regulujú proteinúriu, a podocytúria koreluje s proteinúriou. Podocytúria, mo?ová exkrécia viabilných podocytov (glomerulové epitelové bunky), sú asociované s proteinúriou pri preeklampsii. Táto ?túdia predov?etkým pátra po alterácii podocytúrie u pacientok s preeklapsiou (11 prípadov) a u zdravých gravidných ?ien (45 prípadov).Mo?ové analýzy boli vykonané v 35. tý?dni gravidity, 4. de? po pôrode a 1 mesiac po ukon?ení gravidity. U pacientok s preeklampsiou podocytúria bola zaznamenaná v 35. tý?dni tehotenstva a 4 dni po pôrode, kým proteinúria mala pokles u? v 4. de? po pôrode. V 1. mesiaci po pôrode temer ?iadna pacientka nemala podocytúriu. U kontrolných prípadov proteinúria nebola významná celý ?as ?túdie. Av?ak 9 z 45 kontrol javili prechodnú a miernu podocytúriu 4 dni po pôrode, bez proteinúrie alebo hypertenzie. ?tatistiky poukazovali koreláciu medzi po?tom podocytov a tlakom krvi, ale nie s proteinúriou. V závere, podocytúria v preeklampsii je prechodná a vä??inou synchrónne s proteinúriou. Výsledky nazna?ujú, ?e akútna podocytová strata zah??a v sebe podocytúriu ako mo?ný mechanizmus proteinúrie u ?ien s preeklampsiou.

K?ú?ové slová: podocyty, proteinúria, preeklampsia.

Autori:

Aita K, Etoh M, Hamada H, Yokoyama C, Takahashi A, Suzuki T, Hara M, Nagata M. Molecular Pathology, Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba, Ibaraki, Japan.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia v gravidite
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia v gravidite:
Kyselina mo?ová ako patogenetický faktor pri preeklampsii


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd