www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Aká je úloha renínových inhibítorov u chronickej obli?kovej choroby?
CKD a KV komplikácie

Autori hodnotia dôkazy podporujúce u?ívanie renínových inhibítorov, ktorých pou?ítie je limitované mo?nou progresiou CKD, av?ak zni?ujú kardiovaskulárne riziko u pacientov s CKD. (CKD = chronic kidney disease).SÚ?ASÉ NÁLEZY: Zvieracie modely ukazujú zlep?ené pre?ívania a pokles po?kodenia obli?iek pri u?ívaní aliskirenu. Humánne ?túdie u pacientov s normálnymi renálnymi funkciami poukazujú na efektívny vplyv na tlak krvi, samostatne alebo v kombinácii s rôznymi agens. Zatia? nie sú ?túdie zamerané na kontrolu tlaku krvi u pacientov s CKD, hoci liek je celkom dobre tolerovaný u CKD. V randomizovanej ?túdii aliskirén zni?uje albumínúriu, ke? sa pridá ku losartanu u pacientov s diabetickou nefropatiou. Prebiehajúce ?túdie sú zamerané na úlohu renínových inhibítorov v prevencii kardiovaskulárnych príhod a spomalenie progresie CKDS.

ZHRNUTIE: Reninové inhibítory, obzvlá?? aliskirén, efektívne zni?uje albuminúriu. Jeho úloha v zlep?ení tvrdých renálnych endpointov a v zní?ení kardiovaskulárnych príhod u pacientov s CK sa stále skúma.

K?ú?ové slová: aliskiren, CKD, kardiovaskulárne príhody.

Autori: 

Peixoto AJ, Orias M. Medical Service, VA Connecticut Healthcare System, 111, 950 Cambell Avenue, West Haven, CT 06516, USA. 2009.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

Lie?ebné stratégie

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.16 sekúnd